Thứ Bảy Lễ Nhớ Đức Mẹ Mân Côi: Sự vĩ đại của lời kinh đơn sơ

Thái Hà (07.10.2023) – Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà”. (Lc 1,26-38)

Trong cuộc hành hương Mân Côi tại Pháp năm 1998, cha Timothy Radcliffe, khi ấy là Bề trên tổng quyền dòng Đaminh, nói rằng kinh Mân Côi là một kinh đơn giản, giống như hít thở vậy. Tuy nhiên, đó là sự đơn giản vĩ đại, và chúng ta phải vượt qua sự phức tạp để đạt được sự đơn giản cao siêu đó.

Lời Kinh đơn giản này mở đầu bằng lời chào của sứ thần: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà”. Một lời chào giản đơn nhưng chứa đựng thông điệp vĩ đại, “Thiên Chúa đến với con người”. Ẩn sau một thiếu nữ đơn giản là một con người vĩ đại, đại diện cho cả nhân loại, làm thay đổi vận mệnh nhân loại.

Quá vui mừng vì thông điệp vĩ đại đó, nhân loại không ngừng lặp lại “lời chào” của sứ thần. Và hơn thế, con người còn cất lên lời của mình, ca tụng Thiên Chúa qua việc đáp lại lời chào ấy bằng lời khen ngợi Đức Maria: “Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời”. Trong lời kinh Mân Côi, lời của chúng ta được dẫn vào Lời Thiên Chúa, được đưa vào cuộc đàm thoại với Thiên Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết yêu mến, và siêng năng lần chuỗi mân côi mỗi ngày. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…