Thứ Năm Tuần I Thường Niên: Biết ơn

Thái Hà (11.01.2024) – Sau khi được sạch, anh phong hủi đã bắt đầu rao truyền và tung tin ấy khắp nơi, đến mỗi Người không thể công khai vào thành nào được, mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành. Và dân chúng từ khắp nơi kéo đến với Người. (Mc 1,40-45)

Ngay từ nhỏ, chúng ta đã được người lớn dạy về sự biết ơn khi có ai đó giúp mình, cụ thể qua lời cám ơn. Thế nhưng chính những điều nhỏ nhặt ấy lại giúp mối tương quan của chúng ta ngày càng thêm bền chặt và gắn bó hơn..

Anh chàng trong bài Tin Mừng hôm nay đã được Đức Giêsu chữa cho khỏi bệnh phong, một loại bệnh khiến anh ta bị xã hội lúc bấy giờ xa lánh. Tuy Đức Giêsu đã nghiêm giọng bảo anh giữ mồm giữ miệng, thế nhưng trong vui sướng anh đã không thể kiềm chế được niềm vui của mình. Đó cũng là cách chúng ta cảm tạ Thiên Chúa vì muôn ơn lành Chúa đã ban cho ta.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn nhận thấy được những hồng ân của Ngài, để chúng con biết đón nhận và cũng biết cho đi những hồng ân đó. Xin giúp chúng con biết quý trọng nhau không chỉ vì người ta giúp mình, nhưng vì tất cả là anh chị em với nhau trong Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…