BÀI GIẢNG & SUY NIỆM

Thứ Năm Tuần VII Thường Niên: “Các con hãy sống hòa thuận với nhau”

Thái Hà (24.02.2022) – Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Ai cho các con (uống) một ly nước vì lẽ các con thuộc về Đấng Kitô, thật Thầy bảo các con: kẻ đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Nhưng nếu kẻ nào làm cớ vấp phạm cho một trong …

Xem thêm

Thứ Tư Lễ Nhớ Thánh Polycarp: “Ai chẳng chống đối các con, là ủng hộ các con”

Thái Hà (23.02.2022) – Khi ấy, môn đệ Gioan thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng con thấy có kẻ nhân danh Thầy mà trừ quỷ, kẻ đó không theo ta, và chúng con đã ngăn cấm y”. Nhưng Chúa Giêsu phán: “Đừng ngăn cấm y, vì chẳng ai có thể …

Xem thêm

Thứ Ba Lễ Kính Lập Tông Tòa Thánh Phêrô: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”

Thái Hà (22.02.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu đến miền Xêdarê Philípphê, và hỏi các môn đệ: “Người ta bảo Con Người là ai”. Các ông thưa: “Kẻ thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một trong các tiên tri”. Chúa …

Xem thêm

Thứ Hai Tuần VII Thường Niên: “Ta còn ở giữa các ngươi đến bao giờ”

Thái Hà (21.02.2022) – […] Một người trong đám đông nói rằng: “Lạy Thầy, tôi đem đến cùng Thầy đứa con trai tôi đang bị quỷ câm ám. Quỷ đột nhập vào nó bất kỳ ở đâu thì vật nó ngã xuống đất và nó xùi bọt mép, nghiến răng, cứng …

Xem thêm

Chúa Nhật VII Thường Niên: Các con hãy ở nhân từ

Thái Hà (20.02.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “[…] Các con hãy ở nhân từ như Cha các con là Đấng nhân từ. Đừng xét đoán, thì các con sẽ khỏi bị xét đoán; đừng kết án, thì các con khỏi bị kết án. Hãy …

Xem thêm

Thứ Bảy Tuần VI Thường Niên: “Các ngươi hãy nghe lời Người”

Thái Hà (19.02.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê, và Gioan đi riêng với Người lên núi cao, và Người biến hình trước mặt các ông, và áo Người trở nên chói lọi trắng tinh như tuyết, không thợ giặt nào trên trần gian có thể giặt trắng đến thế. …

Xem thêm

Thứ Sáu Tuần VI Thường Niên: Vác thập giá theo Chúa

Thái Hà (18.02.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu tập hợp dân chúng cùng các môn đệ lại và phán: “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Ta. Quả thật, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất. Còn ai chịu mất mạng sống mình …

Xem thêm

Thứ Năm Tuần VI Thường Niên: “Con Người sẽ phải chịu đau khổ nhiều”

Thái Hà (17.02.2022) – Người hỏi các ông rằng: “Người ta bảo Thầy là ai”. Các ông đáp lại rằng: “Thưa là Gioan Tẩy Giả. Một số bảo là Êlia, một số khác lại cho là một trong các vị tiên tri”. Bấy giờ Người hỏi: “Còn các con, các con bảo …

Xem thêm

Thứ Tư Tuần VI Thường Niên: Chúa chữa kẻ mù

Thái Hà (16.02.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ đến Bêtsaiđa, người ta dẫn tới Chúa một người mù và xin Chúa đặt tay trên người ấy. Chúa cầm tay người mù, dắt ra khỏi làng, Chúa phun nước miếng vào mắt anh và đặt tay trên anh mà …

Xem thêm

Thứ Ba Tuần VI Thường Niên: Giữ mình khỏi men Hêrôđê

Thái Hà (15.02.2022) – Khi ấy, các môn đệ quên mang bánh và chỉ còn một chiếc bánh trong thuyền. Và Chúa Giêsu dặn bảo các ông rằng: “Các con hãy coi chừng và giữ mình cho khỏi men biệt phái và men Hêrôđê”. Các môn đệ nghĩ ngợi và nói …

Xem thêm