Chúa Nhật XXIX Thường Niên: Thiên Chúa sẽ minh xử

Thái Hà (16.10.2022) – Đức Giê-su kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. Người nói: “Trong thành kia, có một ông quan toà. Ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì. Trong thành đó, cũng có một bà goá. Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông: “Đối phương tôi hại tôi, xin ngài minh xét cho. Một thời gian khá lâu, ông không chịu. Nhưng cuối cùng, ông ta nghĩ bụng: “Dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì, nhưng mụ goá này quấy rầy mãi, thì ta xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nhức óc.”

Rồi Chúa nói: “Anh em nghe quan toà bất chính ấy nói đó! Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi? Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng? “ (Lc 18,1-8)

“Một vị thẩm phán không kính sợ Thiên Chúa, cũng không kiêng nể người ta”, ấy thế mà lại đáp ứng trước sự kiên nhẫn thỉnh cầu của bà góa. Tương quan giữ con người với nhau mà còn biết cư xử như vậy thì phương chi là Thiên Chúa. Thiên Chúa luôn đầy tràn lòng từ ái với tấm lòng của người cha, và nhân hậu với một trái tim của người mẹ, Ngài không bao giờ vì sợ ta quấy rầy như vị quan tòa kia. Nhưng trái lại, Ngài luôn thích lắng nghe những lời cầu xin của chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta có dám tin tưởng, kiên nhẫn đến với Ngài không?

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, đời sống chúng con vẫn còn đó những gian nan, khó khăn đang oằn trên đôi vài bé nhỏ chúng con. Xin Chúa luôn đồng hành với chúng con trong mọi hoàn cảnh. Xin gia tăng thêm niềm hy vọng và lòng kiên nhẫn trong chúng con, để chúng con luôn vui vẻ đón nhận tất cả vì lòng mến Chúa trong tin tưởng và phó thác. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.