Thứ Tư Lễ Nhớ Thánh Antôn: Luật yêu thương

Thái Hà (17.01.2024) – Đức Giêsu lại vào hội đường. Ở đó có một người bị bại tay. Họ rình xem Đức Giêsu có chữa người ấy ngày Sabát không, để tố cáo Người. Đức Giêsu bảo người bại tay: “Anh trỗi dậy, ra giữa đây”. (Mc 3,1-6)

Khi được hỏi về điều răn quan trọng nhất, Đức GIêsu trả lời: phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa hết lòng hết linh hồn hết trí khôn và thứ hai là phải yêu người thân cận như chính mình.

Có 614 điều trong bộ luật của người Do Thái. Các kinh sư và người Pharisêu hiểu và giữ luật cách chặt chẽ, đôi khi quá máy móc. Vì thế, họ thường theo sái Đức Giêsu để “rình xem” Người có vi phạm luật ngày sabát nhằm tố cáo Người. Đức Giêsu nhân cơ hội này chỉ cho họ một điều lớn lao hơn: giữ luật với lòng bác ái. Làm điều tốt thì vượt lên trên mọi sự ràng buộc của luật. Ngay khi còn trẻ, thánh Antôn đã nghe thấy tiếng Chúa nói: “Nếu con muốn nên trọn lành, hãy về bán hết của cải và đem phân phát cho kẻ nghèo khó rồi theo Ta. (Mt 19,21). Chính những lời ấy thành động lực để thánh nhân sẵn sàng từ bỏ và theo Chúa đến cùng.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con nhạy bén trước nỗi đau của người khác và sẵn sàng giúp đỡ với hết khả năng của chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…