BÀI GIẢNG & SUY NIỆM

Thứ Ba Tuần IV Mùa Chay: “Anh muốn được lành bệnh không?”

Thái Hà (29.03.2022) – Nhân dịp lễ của người Do-thái, Đức Giê-su lên Giê-ru-sa-lem. Tại Giê-ru-sa-lem, gần Cửa Chiên, có một hồ nước, tiếng Híp-ri gọi là Bết-da-tha. Hồ này có năm hành lang. Nhiều người đau ốm, đui mù, què quặt, bất toại nằm la liệt ở đó, chờ cho …

Xem thêm

Thứ Hai Tuần IV Mùa Chay: “Không vị tiên tri nào được kính nể nơi quê hương mình”

Thái Hà (28.03.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu bỏ Samaria mà đến Galilêa. Chính Người đã nói: “Không vị tiên tri nào được kính nể nơi quê hương mình”. Khi Người đến Galilêa, dân chúng ra đón tiếp Người: Họ đã chứng kiến tất cả các việc Người làm ở Giêrusalem …

Xem thêm

Chúa Nhật IV Mùa Chay: “Ông này đón tiếp phường tội lỗi”

Thái Hà (27.03.2022) – Khi ấy, những người thu thuế và những kẻ tội lỗi đến gần Chúa GIêsu để nghe Người giảng; thấy vậy, những người biệt phái và luật sĩ lầm bầm rằng: “Ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi và cùng ngội ăn uống với chúng”. (Lc 15,1-3.11-32) …

Xem thêm

Thứ Bảy Tuần III Mùa Chay: Xin thương xót con là kẻ có tội

Thái Hà (26.03.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu nói dụ ngôn sau đây với những người hay tự hào mình là người công chính và hay khinh bỉ kẻ khác: “Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người biệt phái, một người thu thuế. Người biệt phái đứng thẳng, cầu …

Xem thêm

Thứ Năm Lễ Truyền Tin_Lễ Trọng: “Sợ”

Thái Hà (25.03.2022) – Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a. Sứ thần …

Xem thêm

Thứ Năm Tuần III Mùa Chay: Dựa vào ai để trừ quỷ

Thái Hà (24.03.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu trừ một quỷ câm. Khi quỷ ra khỏi, người câm liền nói được và dân chúng đều bỡ ngỡ. Nhưng có mấy người trong bọn họ nói rằng: “Ông ta nhờ tướng quỷ Bêngiêbút mà trừ quỷ”. Mấy kẻ khác muốn thử Người, nên …

Xem thêm

Thứ Tư Tuần III Mùa Chay: Kiện toàn

Thái Hà (23.03.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đừng tưởng Ta đến để hủy bỏ lề luật hay các tiên tri. Ta không đến để hủy bỏ, nhưng để kiện toàn. Vì Ta bảo thật các con: cho dù trời đất có qua đi, …

Xem thêm

Thứ Ba Tuần III Mùa Chay: Sự tha thứ

Thái Hà (22.03.2022) – Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần không?” Chúa Giêsu đáp: “Ta không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy …

Xem thêm

Chúa Nhật Thứ III Mùa Chay: Ăn năn hối cải

Thái Hà (20.03.2022) – Lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Ðức Giêsu nghe chuyện những người Galilê bị tổng trấn Philatô giết, khiến máu đổ ra hoà lẫn với máu tế vật họ đang dâng. Ðức Giêsu đáp lại rằng: “Các ông tưởng mấy người Galilê đó có tội …

Xem thêm

Thứ Bảy Lễ Kính Thánh Giuse Bạn Trăm Năm Đức Maria_Lễ Trọng: Thực hiện như lời sứ thần truyền

Thái Hà (19.03.2022) – Giacóp sinh Giuse là bạn của Maria, mẹ của Chúa Giêsu gọi là Ðức Kitô. Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: Mẹ Người là Maria đính hôn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau, đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse …

Xem thêm