BÀI GIẢNG & SUY NIỆM

Thứ Sáu Tuần Bát Nhật Phục Sinh: “Mọi người đã biết là Chúa”

Thái Hà (22.04.2022) – […] Chúa Giêsu bảo: “Các on hãy mang cá mới bắt được lại đây”. Ông Simôn Phêrô xuống thuyền kéo lưới lên bờ. Lưới đầy toàn cá lớn, tất cả được một trăm năm mươi ba con. Dầu cá nhiều đến thế, nhưng lưới không rách. Chúa …

Xem thêm

Thứ năm Tuần Bát Nhật Phục Sinh: “Chính Thầy đây”

Thái Hà (21.04.2022) – […] Mọi người còn đứng bàn chuyện thì Chúa Giêsu hiện ra đứng giữa họ và phán: “Bình an cho các con. Này Thầy đây, đừng sợ”. Nhưng sợ mọi người bối rối tường mình thấy ma. Chúa lại phán: “Sao các con bối rối và lòng …

Xem thêm

Thứ Tư Tuần Bát Nhật Phục Sinh: “Mắt họ sáng ra và nhận ra Người”

Thái Hà (20.04.2022) – Cùng ngày thứ nhất trong tuần, có hai môn đệ đi đến một làng tên là Emmau […] Đang khi cùng các ông ngồi bàn, Người cầm bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho hai ông. Mắt họ sáng ra và nhận ra …

Xem thêm

Thứ Ba Tuần Bát Nhật Phục Sinh: “Chúa Giêsu gọi: Maria!”

Thái Hà (19.04.2022) – Khi ấy, bà Maria đang còn đứng gần mồ Chúa mà than khóc. Nhìn vào trong mồ, bà thấy hai thiên thần mặc áo trắng đang ngồi nơi đã đặt xác Chúa Giêsu, một vị ngồi phía đàng đàu, một vị ngồi phía đàng chân […] Chúa Giêsu …

Xem thêm

Thứ Hai Tuần Bát Nhật Phục Sinh: “Vừa sợ lại vừa hớn hở vui mừng”

Thái Hà (18.04.2022) – Khi ấy, các bà vội ra khỏi mồ vừa sợ lại vừa hớn hở vui mừng, chạy báo tin cho các môn đệ Chúa. Và ngày Chúa Giêsu đón gặp các bà, Người nói: “Chào các bà”, các bà liền lại gần ôm chân Người và phục …

Xem thêm

Chúa Nhật Lễ Chúa Phục Sinh: “Ông thấy và ông tin”

Thái Hà (17.04.2022) – […] Ông cúi mình xuống thấy những khăn liệm để đó nhưng ông không vào trong. Vậy Simôn Phêrô theo sau cũng tới nơi, ông vào trong mồ và thấy những dây băng nhỏ để đó, và khăn liệm che đâuù Người trước đây, khăn này không …

Xem thêm

Thứ Bảy Lễ Vọng Phục Sinh: “Tại sao các bà tìm người sống nơi những kẻ chết”

Thái Hà (16.04.2022) – Ngày thứ nhất trong tuần, vừa tảng sáng, các bà đi ra mộ, mang theo dầu thơm đã chuẩn bị sẵn. Họ thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mộ. Nhưng khi bước vào, họ không thấy thi hài Chúa Giê-su đâu cả. Họ còn đang phân vân, …

Xem thêm

Thứ Sáu Tuần Thánh: “Ta khát”

Thái Hà (15.04.2022) – […] Đóng đinh Đức Giêsu vào thập giá xong, lính tráng lấy áo xống của Người chia làm bốn phần, mỗi người một phần; họ lấy cả chiếc áo dài nữa. Nhưng chiếc áo dài này không có đường  khâu, dệt liền từ trên xuống dưới. Vậy họ …

Xem thêm

Thứ Năm Tuần Thánh:”Người vốn yêu thương những kẻ thuộc về mình”

Thái Hà (14.04.2022) – Trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng. Ma quỷ đã gieo vào lòng …

Xem thêm

Thứ Tư Tuần Thánh: “Có một người trong các con sẽ nộp Thầy”

Thái Hà (13.04.2022) – […] Ngày thứ nhất trong tuần bánh không men, các môn đệ đến thưa với Đức Giê-su: “Thầy muốn chúng con dọn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu? ” Người bảo: “Các anh đi vào thành, đến nhà một người kia và nói với ông …

Xem thêm