BÀI GIẢNG & SUY NIỆM

Thứ Sáu Tuần II Mùa Vọng: Việc làm nói lên sự khôn ngoan

Thái Hà (10.09.2021) – Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Ta sẽ so sánh thế giới này với ai. Họ giống như bọn trẻ ngồi nơi phố chợ, gọi lũ trẻ khác mà rằng: “Chúng tôi thổi sáo, sao các bạn không múa nhảy; chúng tôi than vãn, sao …

Xem thêm

Thứ Năm Tuần II Mùa Vọng: Chiếm lấy Nước Trời

Thái Hà (08.12.2021) – Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Ta bảo thật các ngươi, trong các con cái người nữ sinh ra, chưa từng xuất hiện một ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả, nhưng người nhỏ nhất trong Nước Trời lại cao trọng hơn ông. Từ thời …

Xem thêm

Thứ Tư Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội_Lễ Trọng: Được ơn nghĩa với Chúa

Thái Hà (08.12.2021) – Bà Êlisabét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáprien đến một thành miền Galilê, gọi là Nadarét, gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc nhà Ðavít. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào …

Xem thêm

Thứ Ba Tuần II Mùa Vọng: Đi tìm chiên lạc

Thái Hà (07.12.2021) – Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con nghĩ sao. Nếu ai có một trăm con chiên mà lạc mất một con, thì người đó lại không bỏ chín mươi chín con trên núi để đi tìm con chiên lạc sao.Nếu người đó tìm …

Xem thêm

Thứ Hai Tuần II Mùa Vọng: Để được chữa lành

Thái Hà (06.12.2021) – Ngày ấy, Chúa Giêsu đang ngồi giảng, có cả những người biệt phái và tiến sĩ luật từ các làng mạc xứ Galilêa, xứ Giuđêa và Giêrusalem đến nghe Người, và Người dùng quyền lực của Thiên Chúa chữa nhiều người. Người ta khiêng một người bất …

Xem thêm

Chúa Nhật Tuần II Mùa Vọng: Tiếng gọi trong hoang địa

Thái Hà (05.12.2021) – Đời hoàng đế Tibêriô năm thứ mười lăm, Phongxiô Philatô làm toàn quyền xứ Giuđêa, Hêrôđê làm thủ hiến xứ Galilêa, […]; có Lời Chúa đã kêu gọi Gioan, con Dacaria, trong hoang địa. Ông liền đi khắp mọi miền sôg Gioan, rao giảng phép rửa sám …

Xem thêm

Thứ Bảy Tuần I Mùa Vọng: Hãy cho nhưng không

Thái Hà (04.12.2021) – Thấy đoàn lũ dân chúng, Người động lòng thương xót họ, vì họ tất tưởi, bơ vơ như những con chiên không có người chăn, Người liền bảo môn đệ rằng: “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít. Các con hãy xin chủ ruộng sai …

Xem thêm

Thứ Sáu Lễ Kính Thánh Phanxicô Xaviê: “Đi khắp thế gian rao giảng”

Thái Hà (02.12.2021) – Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra với mười một môn đệ và phán: “Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho mọi thụ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, thì sẽ được chứu độ; ai không tin, sẽ bị luận phạt. Và đây …

Xem thêm

Thứ Năm Tuần I Mùa Vọng: “Người khôn ngoan xây nhà mình trên nền đá.”

Thái Hà (02.12.2021) – Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Không phải tất cả những ai nói với Ta: “Lạy Chúa, lạy Chúa”, là được vào Nước Trời, nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha Ta ở trên trời, kẻ ấy mới được vào Nước Trời. Vậy …

Xem thêm

Thứ Tư Tuần I Mùa Vọng: “Người đã chữa lành họ”

Thái Hà (01.12.2021) – Khi ấy, chúa Giêsu đến gần biển Galilêa, và Người lên ngồi trên núi; dân chúng lũ lượt đến cùng Người, đem theo kẻ câm, mù, què, liệt và nhiều người khác, và đặt họ dưới chân Người. Người đã chữa lành họ. Dân chúng kinh ngạc nhìn …

Xem thêm