Thứ Bảy Lễ Kính Cung Hiến Thánh Đường Thánh Phêrô Và Thánh Đường Thánh Phaolô: Kiên trì cầu nguyện

Thái Hà (18.11.2023) – Đức Giêsu nói: “Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi?” (Lc 18,1-8).

Đức Giáo hoàng Phanxicô đã từng nói: “Ngọn đèn đức tin sẽ luôn được thắp sáng trên trái đất, chừng nào còn có dầu cầu nguyện”.

Tin Mừng Luca hôm nay thuật lại dụ ngôn nói về một bà góa tìm đến với tòa để ông giúp bà có được công lý. Ông quan tòa này được xem làm một người bất lương, nhưng cuối cùng, bị quấy rầy bởi sự kiên định của bà góa, ông quyết định chiều lòng bà. Điều này giúp chúng ta hiểu rằng đức tin không phải là động lực trong chốc lát, mà là sự can đảm và liên lỷ cầu khẩn Thiên Chúa.

Sứ điệp Tin Mừng mời gọi mỗi người biết kiên trì cầu nguyện. Chúng ta cần cầu nguyện với ý thức rằng: những ai tin cậy vào quyền năng và tình thương của Chúa sẽ không bao giờ phải thất vọng hổ ngươi.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con trong mọi hoàn cảnh, trong mọi biến cố của cuộc sống, biết chạy đến với Ngài bằng việc kiên trì cầu nguyện, và xin Chúa giúp chúng con nhận ra ý Chúa nơi cuộc đời mình. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…