Thứ Năm Lễ Nhớ Thánh Margarita Scotland Và Thánh Gertrude: Triều đại Thiên Chúa

Thái Hà (16.11.2023) – Đức Giêsu nói: “Triều Đại Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát được. Và người ta sẽ không nói: “Ở đây này!” hay “Ở kia kìa!”, vì này Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông”. (Lc 17,20-25)

Người Do Thái rất quan tâm đến ngày mà Thiên Chúa thiết lập triều đại của Người. Họ nghĩ rằng đó là một biến cố trọng đại, thể hiện vinh quang của Thiên Chúa và cũng để dân tộc họ được vinh quang. Họ muốn biết ngày ấy xảy ra lúc nào và ở đâu.

Qua bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu mặc khải cho chúng ta biết, khi người hiện diện ở trần gian thì đồng thời Triều Đại Thiên Chúa cũng hiện diện, vì Người chính là Triều Đại Thiên Chúa.

Đức Giêsu vẫn đang hiện diện giữa chúng ta qua lời của Người vì chính Người nói khi ta đọc Kinh Thánh. Lãnh nhận Lời Chúa, sống Lời Chúa, thực thi Lời Chúa bằng đời sống chứng nhân chính là lúc chúng ta tìm thấy sự hiện diện của Đức Giêsu ngay ở trong chúng ta.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con khôn ngoan nhận ra những dấu chỉ thời đại để chúng con biết chu toàn bổn phận và xứng đáng được Chúa đón nhận vào vinh quang Nước Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…