Thứ Tư Lễ Thánh Albertô Cả: Lòng biết ơn

Thái Hà (15.11.2023) – Đức Giêsu nói: “Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?” (Lc 17,11-19)

Giáo lý Hội Thánh Công Giáo dạy rằng: “Mọi biến cố và mọi nhu cầu đều có thể trở thành dịp để dâng lời tạ ơn”. (số 2638)

Trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh Luca thuật lại việc Đức Giêsu chữa lành cho mười người mắc bệnh phong. Tuy nhiên, trong số mười người được khỏi bệnh chỉ có một người Samari quay trở lại sấp mình dưới chân đức Giêsu để tạ ơn và lớn tiếng ngợi khen Chúa.

Lòng biết ơn không chỉ là đức tính cao quý của con người mà còn gắn liền với bản tính chất thụ tạo. Biết ơn cũng là để trở nên xứng đáng ngõ hầu tiếp tục được Thiên Chúa ban ơn. Chính vì vậy, sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta phải có tâm tình tạ ơn. Tạ ơn Thiên Chúa qua đời sống yêu thương phục vụ và không ngừng truyền trao ơn Chúa đến với tha nhân.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con biết ý thức ân huệ lớn lao Chúa đã ban cho chúng con. Và xin Chúa giúp chúng con trung thành sống theo thánh ý Chúa, sống đúng lời Chúa dạy. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…