Thứ Bảy Lễ Nhớ Thánh Martinô Thành Tours: Giá trị của lòng trung tín

Thái Hà (11.11.2023) – Đức Giêsu nói: “Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn”. (Lc 16,9-15)

Tại Đại hội Giới Trẻ Thế Giới năm 2013, Đức Giáo hoàng Phanxicô nói: “Không phải là tạo ra các hoạt động mục vụ, cũng không phải những buổi gặp gỡ hay soạn thảo kế hoạch mới đem lại hoa trái, dù chúng rất hữu ích; nhưng điều giúp sinh hoa kết trái chính là lòng trung tín của chúng ta với Đức Giêsu”.

Trung tín là tiêu chuẩn để thiết lập các mối tương quan giữa con người với nhau. Vì thế, không chỉ trong các nền văn hóa, mà trong các tôn giáo cũng xem trung tín là quy chuẩn để kết nối tín đồ với Đấng họ tôn thờ. Cách riêng đối với Kitô giáo, trong suốt chiều dài lịch sử cứu độ, Kinh Thánh trình bày lòng trung tín của Thiên Chúa đối với dân Người qua các giao ước; còn dân thì nhiều lần bất trung khi chạy theo các thần ngoại bang.

Đức Giêsu muốn các môn đệ học lấy bài học trung tín, trước hết là hướng đến Thiên Chúa, sau là tha nhân. Trung tín trở thành thước đo cho mọi hoạt động của mỗi tín hữu, họa lại đặc điểm của Thiên Chúa là Đấng trung tín trong mọi lời hứa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn sống trung tín với Ngài trong mọi sự bằng mối tình con thảo. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…