BÀI GIẢNG & SUY NIỆM

Thứ Sáu Tuần V Mùa Chay: “Cha ở trong Ta, và Ta ở trong Cha”

Thái Hà (08.04.2022) – Khi ấy, người Do-thái lượm đá để ném Chúa Giêsu. Người lên tiếng hỏi rằng: “Ta đã cho các ngươi thấy nhiều việc tốt lành bởi Cha Ta. Vậy vì việc nào mà các ngươi muốn ném đá Ta?” Người Do-thái trả lời: “Chúng tôi muốn ném đá …

Xem thêm

Thứ Năm Tuần V Mùa Chay: “Nếu ai giữ lời Ta thì muôn đời sẽ không phải chết”

Thái Hà (07.04.2022) – Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do thái rằng: “Thật, tôi bảo thật các ông: ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết.” Người Do thái liền nói: “Bây giờ, chúng tôi biết chắc là ông bị quỷ ám. Ông Abraham đã …

Xem thêm

Thứ Tư Tuần V Mùa Chay: “Hễ ai phạm tội, thì làm nô lệ cho tội”

Thái Hà (06.04.2022) –Khi ấy, Đức Giê-su nói với những người Do Thái đã tin Người: “Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi; các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông.” Họ đáp: “Chúng tôi là …

Xem thêm

Thứ Ba Tuần V Mùa Chay: Đấng đã sai Ta đang ở với Ta

Thái Hà (05.04.2022) – Đức Giê-su lại nói với người Do-thái: “Tôi ra đi, các ông sẽ tìm tôi, và các ông sẽ mang tội mình mà chết. Nơi tôi đi, các ông không thể đến được.” Người Do-thái mới nói: “Ông ấy sẽ tự tử hay sao mà lại nói: …

Xem thêm

Thứ Hai Tuần V Mùa Chay: “Ta là sự sáng thế gian”

Thái Hà (04.04.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu nói với những người biệt phái rằng: “Ta là sự sáng thế gian. Ai theo Ta sẽ không đi trong tối tăm, nhưng sẽ có ánh sáng ban sự sống”. Những người biệt phái nói: “Ông tự làm chứng cho mình, nên chứng của …

Xem thêm

Chúa Nhật Tuần V Mùa Chay: “Còn Thầy, Thầy dạy sao?”

Thái Hà (03.04.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu lên núi cây dầu. Và từ sáng sớm, Người lại vào trong đền thờ. Toàn dân đến cùng Người, nên Người ngồi xuống và bắt đầu giảng dạy. Lúc đó, luật sĩ và biệt phái dẫn đến Người một thiếu phụ bị bắt quả …

Xem thêm

Thứ Bảy Tuần IV Mùa Chay: “Có ai tin nó đâu”

Thái Hà (02.04.2022) – Trong dân chúng, có những người nghe các lời ấy thì nói: “Ông này thật là vị ngôn sứ.” Kẻ khác rằng: “Ông này là Đấng Ki-tô.” Nhưng có kẻ lại nói: “Đấng Ki-tô mà lại xuất thân từ Ga-li-lê sao? Nào Kinh Thánh đã chẳng nói: Đấng …

Xem thêm

Thứ Sáu Tuần IV Mùa Chay: Định kiến về xuất thân

Thái Hà (01.04.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu đi lại trong xứ Galilêa; Người không muốn đi lại trong xứ Giuđêa, vì người Do Thái đang tìm giết Người. Lúc đó gần đến Lễ Trại của người Do Thái. Nhưng khi anh em của Người lên dự lễ rồi, thì Người cũng …

Xem thêm

Thứ Năm Tuần IV Mùa Chay: “Làm chứng”

Thái Hà (31.03.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân Do-thái rằng: “Nếu chính Ta làm chứng về Mình, thì chứng của Ta sẽ không xác thực. Có một Ðấng khác làm chứng về Ta, và Ta biết chứng Người làm về Ta thì xác thực. Các ngươi đã sai …

Xem thêm

Thứ Tư Tuần IV Mùa Chay: “Điều Chúa Cha Làm, Chúa Con cũng làm y như vậy”

Thái Hà (30.03.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu trả lời dân Do Thái rằng: “Cha Ta làm việc liên lỉ, Ta cũng làm việc như vậy”. Bởi thế, người Do Thái càng tìm cách giết Người, vì không những Người đã làm luật nghỉ ngày Sabát, lại còn gọi Thiên Chúa …

Xem thêm