BÀI GIẢNG & SUY NIỆM

Thứ Hai Tuần III Phục Sinh: Hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát

Thái Hà (02.05.2022) – […] Khi gặp Người ở bờ biển bên kia, họ nói với Người: “Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ?” Chúa Giêsu đáp: “Thật, Ta bảo thật các ngươi, các ngươi tìm ta không phải vì các ngươi đã thấy những dấu lạ, nhưng vì các ngươi …

Xem thêm

Chúa Nhật III Phục Sinh: Bữa tiệc chuẩn bị sẵn

Thái Hà (01.05.2022) – […] Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên, và có cả bánh nữa. Đức Giê-su bảo các ông: “Đem ít cá mới bắt được tới đây! ” Ông Si-môn Phê-rô lên thuyền, rồi kéo lưới vào bờ. Lưới …

Xem thêm

Thứ Bảy Tuần II Phục Sinh: “Chúa Giêsu vẫn chưa đến với họ”

Thái Hà (30.04.2022) – Chiều đến, các môn đệ Chúa Giêsu xuống bờ biển. Rồi lên thuyền, sang bên kia, trẩy về hướng Caphácnaum. Trời đã tối, mà Chúa Giêsu vẫn chưa đến với họ. Bỗng cuồng phong nổi lên, biển động mạnh. Khi chèo đi được chừng hai mươi lăm hay …

Xem thêm

Thứ Sáu Lễ Nhớ Thánh Catarina Siêna: Chúa cần ta cộng tác?

Thái Hà (29.04.2022) – […] Người hỏi ông Phi-líp-phê: “Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây? ” Người nói thế là để thử ông, chứ Người đã biết mình sắp làm gì rồi. Ông Phi-líp-phê đáp: “Thưa, có mua đến hai trăm quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho …

Xem thêm

Thứ Năm Tuần II Phục Sinh: “Thiên Chúa là Đấng chân thật”

Thái Hà (28.04.2022) – Khi ấy, ông Gioan nói để làm chứng về Chúa Giêsu rằng: “Ðấng từ trên cao mà đến thì vượt trên hết mọi người. Kẻ bởi đất mà ra, thì thuộc về đất và nói những sự thuộc về đất. Ðấng từ trời mà đến thì vượt …

Xem thêm

Thứ Tư Tuần II Phục Sinh: “Hành động trong Thiên Chúa”

Thái Hà (27.04.2022) – “[…] Sự sáng đã đến thế gian và người đời đã yêu sự tối tăm hơn sự sáng, vì hành động của họ xấu xa. Thật vậy, ai hành động xấu xa thì ghét sự sáng, và không đến cùng sự sáng, sợ những việc làm của …

Xem thêm

Thứ Ba Tuần II Phục Sinh: “Con Người cũng phải bị treo lên”

Thái Hà (26.04.2022) – […] Nhưng các ông lại không nhận lời chứng của chúng tôi. Nếu khi tôi nói về những sự dưới đất mà các ông không tin, khi tôi nói những sự trên trời, các ông tin thế nào được. Không ai lên trời được, ngoài người đã …

Xem thêm

Thứ Hai Lễ Kính Thánh Sử Máccô: Đi khắp thế gian rao giảng

Thái Hà (25.04.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra với mười một môn đệ và phán: Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật. Ai tin và chịu phép rửa, thì sẽ được cứu độ, ai không tin sẽ bị luận phạt. Và đây …

Xem thêm

Chúa Nhật II Phục Sinh: Hãy tin

Thái Hà (24.04.2022) – […] Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: “Bình an cho các con”. Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa […]. Đoạn Người nói với …

Xem thêm

Thứ Bảy Tuần Bát Nhật Phục Sinh: Hãy đi rao giảng

Thái Hà (23.04.2022) – […] Sau hết, Chúa hiện ra với mười một Tông đồ lúc đang ngồi ăn. Chúa khiển trách các ông đã cứng lòng, vì các ông không tin những kẻ đã thấy Người sống lại. Rồi Người phán: “Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng …

Xem thêm