Thứ Bảy Tuần II Mùa Vọng: “Êlia đến rồi”

Thái Hà (11.12.2021) – Khi xuống núi, các môn đệ hỏi Chúa Giêsu rằng: “Tại sao các luật sĩ lại nói Êlia phải đến trước đã?”. Chúa Giêsu trả lời: “Thật Êlia phải đến để chấn hưng mọi sự. Và Thầy bảo các con, Êlia đã đến rồi, và họ không nhận biết ông, nhưng đã đối xử với ông như ý họ. Cũng vậy, Con Người sẽ phải đau khổ bởi họ”. Bấy giờ các môn đệ hiểu Chúa Giêsu nói với họ về Gioan Tẩy Giả. (Mt 17,10-13)

Trong cuộc đối thoại giữa các môn đệ với Chúa Giêsu. Khi các môn đệ đặt ra câu hỏi về tiên tri Êlia, Chúa Giêsu đã cho họ biết rằng: “Êlia đã đến rồi, và họ không nhận biết ông, nhưng đã đối xử với ông như ý họ”. Nhân vật Êlia mà Chúa Giêsu nói đến ở đây chính là Gioan Tẩy Giả, câu kết của đoạn Tin Mừng đã cho ta biết điều ấy, và tìm cách loại trừ ông. Điển hình, đó là bà Hêrôđia. Với tham vọng trở thành vợ của vua Hêrôđê, bà ấy là một trong những nhân vật đã gây nên cái chết của Gioan Tẩy Giả. Người ta sẽ đối xử với ông Gioan như ý mình, để bằng mọi giá đạt đến mục đích đen tối của mình mà người ta không màng chi đến sinh mạng của người khác.

Vậy, lối sống ấy có khi nào là lối sống của ta hay không? Đã bao lần, ta lấy mình như quy chuẩn để đối xử với người khác. Ai thuận với mình thì chơi. Ai không thuận thì loại trừ. Thiết nghĩ, trong mỗi ngày sống, ta cần tự vấn xem: “Trong trường hợp nào đó, liệu lối cư xử của tôi với một ai đó có đẹp lòng Chúa hay không?”

Cầu nguyện: Lạy Cha, xin giúp chúng con biết cư xử với tha nhân không theo cảm tính tự nhiên, nhưng theo sự hướng dẫn của chúa, để tình Chúa và tình người được lớn lên trong chúng con mỗi ngày một hơn. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày, Châm nối chấm…