BÀI GIẢNG & SUY NIỆM

Chúa Nhật Tuần V Mùa Chay: “Còn Thầy, Thầy dạy sao?”

Thái Hà (03.04.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu lên núi cây dầu. Và từ sáng sớm, Người lại vào trong đền thờ. Toàn dân đến cùng Người, nên Người ngồi xuống và bắt đầu giảng dạy. Lúc đó, luật sĩ và biệt phái dẫn đến Người một thiếu phụ bị bắt quả …

Xem thêm

Thứ Bảy Tuần IV Mùa Chay: “Có ai tin nó đâu”

Thái Hà (02.04.2022) – Trong dân chúng, có những người nghe các lời ấy thì nói: “Ông này thật là vị ngôn sứ.” Kẻ khác rằng: “Ông này là Đấng Ki-tô.” Nhưng có kẻ lại nói: “Đấng Ki-tô mà lại xuất thân từ Ga-li-lê sao? Nào Kinh Thánh đã chẳng nói: Đấng …

Xem thêm

Thứ Sáu Tuần IV Mùa Chay: Định kiến về xuất thân

Thái Hà (01.04.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu đi lại trong xứ Galilêa; Người không muốn đi lại trong xứ Giuđêa, vì người Do Thái đang tìm giết Người. Lúc đó gần đến Lễ Trại của người Do Thái. Nhưng khi anh em của Người lên dự lễ rồi, thì Người cũng …

Xem thêm

Thứ Năm Tuần IV Mùa Chay: “Làm chứng”

Thái Hà (31.03.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân Do-thái rằng: “Nếu chính Ta làm chứng về Mình, thì chứng của Ta sẽ không xác thực. Có một Ðấng khác làm chứng về Ta, và Ta biết chứng Người làm về Ta thì xác thực. Các ngươi đã sai …

Xem thêm

Thứ Tư Tuần IV Mùa Chay: “Điều Chúa Cha Làm, Chúa Con cũng làm y như vậy”

Thái Hà (30.03.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu trả lời dân Do Thái rằng: “Cha Ta làm việc liên lỉ, Ta cũng làm việc như vậy”. Bởi thế, người Do Thái càng tìm cách giết Người, vì không những Người đã làm luật nghỉ ngày Sabát, lại còn gọi Thiên Chúa …

Xem thêm

Thứ Ba Tuần IV Mùa Chay: “Anh muốn được lành bệnh không?”

Thái Hà (29.03.2022) – Nhân dịp lễ của người Do-thái, Đức Giê-su lên Giê-ru-sa-lem. Tại Giê-ru-sa-lem, gần Cửa Chiên, có một hồ nước, tiếng Híp-ri gọi là Bết-da-tha. Hồ này có năm hành lang. Nhiều người đau ốm, đui mù, què quặt, bất toại nằm la liệt ở đó, chờ cho …

Xem thêm

Thứ Hai Tuần IV Mùa Chay: “Không vị tiên tri nào được kính nể nơi quê hương mình”

Thái Hà (28.03.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu bỏ Samaria mà đến Galilêa. Chính Người đã nói: “Không vị tiên tri nào được kính nể nơi quê hương mình”. Khi Người đến Galilêa, dân chúng ra đón tiếp Người: Họ đã chứng kiến tất cả các việc Người làm ở Giêrusalem …

Xem thêm

Chúa Nhật IV Mùa Chay: “Ông này đón tiếp phường tội lỗi”

Thái Hà (27.03.2022) – Khi ấy, những người thu thuế và những kẻ tội lỗi đến gần Chúa GIêsu để nghe Người giảng; thấy vậy, những người biệt phái và luật sĩ lầm bầm rằng: “Ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi và cùng ngội ăn uống với chúng”. (Lc 15,1-3.11-32) …

Xem thêm

Thứ Bảy Tuần III Mùa Chay: Xin thương xót con là kẻ có tội

Thái Hà (26.03.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu nói dụ ngôn sau đây với những người hay tự hào mình là người công chính và hay khinh bỉ kẻ khác: “Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người biệt phái, một người thu thuế. Người biệt phái đứng thẳng, cầu …

Xem thêm

Thứ Năm Lễ Truyền Tin_Lễ Trọng: “Sợ”

Thái Hà (25.03.2022) – Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a. Sứ thần …

Xem thêm