BÀI GIẢNG & SUY NIỆM

Thứ Năm Tuần XVI Thường Niên: Màu nhiệm Nước Trời

Lời Chúa: Mt 13, 10-17 10Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-su rằng: “Sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ?” 11 Người đáp: “Bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không. 12Ai đã có thì được cho thêm, và sẽ …

Xem thêm

Thứ Tư Tuần XVI Thường Niên: Hạt gieo đất tốt

Thái Hà (20.07.2022) – Hôm ấy, Đức Giê-su từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ. Dân chúng tụ họp bên Người rất đông, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều …

Xem thêm

Thứ Ba Tuần XVI Thường Niên: Ai là anh em Ta

Thái Hà (18.07.2022) – Người còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của Người đứng bên ngoài, tìm cách nói chuyện với Người. Có kẻ thưa Người rằng: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, tìm cách nói chuyện với Thầy.” …

Xem thêm

Thứ Năm Tuần XX Thường Niên: Dấu lạ

Thái Hà (18.07.2022) – Khi ấy, có mấy luật sĩ và biệt phái thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ”. Người trả lời: “Thế hệ hung ác gian dâm đòi một dấu lạ! Nhưng sẽ không cho dấu lạ nào, trừ dấu …

Xem thêm

Chúa Nhật Tuần XVI Thường Niên: Chỉ có một sự cần mà thôi

Thái Hà (17.07.2022) – Trong khi Thầy trò Đức Giêsu đi đường, Ngài vào làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mácta đón Người vào nhà. Cô có người em gái tên là Maria. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy.  Còn cô Mácta thì …

Xem thêm

Thứ Bảy Tuần XV Thường Niên: Này là tôi tớ Ta đã chọn

Thái Hà (16.07.2022) – Khi ấy, các người biệt phái đi ra ngoài, bàn mưu kế chống lại Chúa Giêsu để hãm hại Người. Biết thế, Chúa Giêsu rời bỏ nơi ấy. Có nhiều kẻ đi theo Người, và ai có bệnh, đều được Người chữa lành. Người cấm họ đừng …

Xem thêm

Thứ Sáu Lễ Nhớ Thánh Bônaventura: Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế

Thái Hà (15.07.2022) – Hôm ấy, vào ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa; các môn đệ thấy đói và bắt đầu bứt lúa ăn. Người Pha-ri-sêu thấy vậy, mới nói với Đức Giê-su: “Ông coi, các môn đệ ông làm điều không được phép làm ngày sa-bát! …

Xem thêm

Thứ Năm Tuần XV Thường Niên: Hãy học với Ta

Thái Hà (14.07.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Hãy đến với Ta tất cả, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong …

Xem thêm

Thứ Tư Tuần XV Thường Niên: Vì ý Cha muốn như vậy

Thái Hà (13.07.2022) – Vào lúc ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, …

Xem thêm

Thứ Ba Tuần XV Thường Niên: Hãy sám hối

Thái Hà (12.07.2022) – Bấy giờ, Đức Giê-su bắt đầu quở trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ Người làm mà không sám hối: “Khốn cho ngươi, hỡi Kho-ra-din ! Khốn cho ngươi, hỡi Bết-xai-đa! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được …

Xem thêm