BÀI GIẢNG & SUY NIỆM

Thứ Tư Tuần X Thường Niên: Thầy đến để kiện toàn

Thái Hà (08.06.2022) – Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất …

Xem thêm

Thứ Ba Tuần X Thường Niên: Muối và ánh sáng

Thái Hà (07.06.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con là muối đất. Nếu muối đã lạt, người ta biết lấy gì mà ướp cho mặn lại? Muối đó không còn sử dụng vào việc chi nữa, chỉ còn ném ra ngoài cho người ta chà …

Xem thêm

Thứ Hai Tuần X Thường Niên: Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó

Thái Hà (06.06.2022) – Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. Người mở miệng dạy họ rằng: “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa …

Xem thêm

Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống: Bình an cho các con

Thái Hà (05.06.2022) – Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em! ” Nói xong, Người cho các ông xem tay và …

Xem thêm

Thứ Bảy Tuần VII Phục Sinh: Cứ theo Thầy

Thái Hà (04.06.2022) – Ông Phê-rô quay lại, thì thấy người môn đệ Đức Giê-su thương mến đi theo sau; ông này là người đã nghiêng mình vào ngực Đức Giê-su trong bữa ăn tối và hỏi: “Thưa Thầy, ai là kẻ nộp Thầy? ” Vậy khi thấy người đó, ông Phê-rô …

Xem thêm

Thứ Sáu Lễ Nhớ Thánh Charles Lwanga Và Các Bạn Tử Đạo: Thầy biết con yêu mến Thầy

Thái Hà (03.06.2022) – Khi các môn đệ ăn xong, Đức Giê-su hỏi ông Si-môn Phê-rô: “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có mến Thầy hơn các anh em này không? ” Ông đáp: “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy.” Đức Giê-su nói với ông: “Hãy chăm sóc …

Xem thêm

Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh: Nên một

Thái Hà (02.06.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: “Lạy Cha chí thánh, Con không cầu xin cho chúng mà thôi, nhưng còn cho tất cả những kẻ, nhờ lời chúng mà tin vào Con, để mọi người nên một, cũng như Cha ở trong Con …

Xem thêm

Thứ Tư Lễ Nhớ Thánh Justin Tử Đạo: Thánh hóa

Thái Hà (01.06.2022) – Khi ấy, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: “Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ …

Xem thêm

Thứ Ba Lễ Kính Đức Maria Thăm Viếng Bà Elisabeth: Bà được chúc phúch

Thái Hà (31.05.2022) – Trong những ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi lên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào bà Elisabeth, và khi bà Elisabeth nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà, và bà Elisabeth …

Xem thêm

Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên: Rao giảng việc sám hối

Thái Hà (29.05.2022) – Khi ấy, Đức Giê-su hiện ra với các môn đệ và nói: “Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại; phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, …

Xem thêm