BÀI GIẢNG & SUY NIỆM

Họ hết rượu rồi

Chúa mến chuộng dân Người. Không những Người sinh xuống thế làm người để ở với chúng ta, Người còn chia sẻ với chúng ta trong mọi niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống hằng ngày. Đó là niềm an ủi và hi vọng của chúng ta. Như hôm nay, …

Xem thêm

Chúa Nhật II Thường Niên: “Hễ Người bảo gì, thì phải làm theo”

Thái Hà (16.01.2022) – Khi ấy, có tiệc cưới tại Cana xứ Galilêa. Và có mẹ của Chúa Giêsu ở đó. Chúa Giêsu và các môn đệ Người cũng được mời dự tiệc cưới. Và bỗng thiếu rượu, mẹ Chúa Giêsu nói với Người: “Họ hết rượu rồi”. Chúa Giêsu nói …

Xem thêm

Thứ Bảy Tuần I Thường Niên: Ta đến để kêu gọi những người tội lỗi

Thái Hà (15.02.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu đi dọc theo bờ biển, toàn dân đến cùng Người và Người giảng dạy họ. Khi vừa đi qua, Người thấy ông Lêvi con của Anphê, đang ngồi nơi bàn thu thuế. Người bảo ông: “Hãy theo ta”. Ông liền đứng dậy theo Người. …

Xem thêm

Thứ Năm Tuần I Thường Niên: “Ta muốn, anh hãy khỏi bệnh”

Thái Hà (13.01.2022) – Khi ấy, có một người bệnh cùi đến van xin Chúa Giêsu và quỳ xuống thưa Người rằng: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể khiến tôi nên sạch”. Động lòng thương, Chúa Giêsu giơ tay đặt trên người ấy và nói: “Ta muốn, anh hãy khỏi bệnh”. Tức …

Xem thêm

Thứ Tư Tuần I Thường Niên: “Đi đến những làng lân cận”

Thái Hà (12.01.2022) – Vừa ra khỏi hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giê-su đi đến nhà hai ông Si-môn và An-rê. Có ông Gia-cô-bê và ông Gio-an cùng đi theo. Lúc đó, bà mẹ vợ ông Si-môn đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức họ nói cho Người biết tình …

Xem thêm

Thứ Ba Tuần I Thường Niên: Người dùng uy quyền mà trừ quỷ

Thái Hà (11.01.2022) – (Đến thành Caphácnaum), ngày nghỉ lễ, Chúa Giêsu vào giảng dạy trong hội đường. Người ta kinh ngạc về giáo lý của Người, vì Người giảng dạy người ta như Đấng có uy quyền, chứ không như các luật sĩ. Đang lúc đó, trong hội đường có …

Xem thêm

Thứ Hai Tuần I Thường Niên: Nước Thiên Chúa đã gần đến

Thái Hà (10.01.2022) –  Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilêa, rao giảng Tin Mừng của nước Thiên Chúa, Người nói: “Thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến, anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng”.  Đang lúc đi dọc theo …

Xem thêm

Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa: Con đẹp lòng Cha

Thái Hà (09.01.2022) – Khi ấy, trong lúc dân chúng đang mong đợi, và mọi người tự hỏi trong lòng rằng: “Gioan có phải là Đấng Kitô không”. Gioan lên tiếng bảo mọi người rằng: “Phần tôi, tôi rửa anh em trong nước, nhưng Đấng cao trọng hơn tôi đang đến, …

Xem thêm

Thứ Bảy Sau Lễ Hiển Linh: “Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại”

Thái Hà (08.01.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ Người đến đất Giuđêa. Người ở lại đó với họ và làm phép rửa. Cũng có Gioan làm phép rửa tại Ainon, gần Salim, vì ở đó có nhiều nước, và người ta đến để chịu rửa. Vì chưng, khi …

Xem thêm

Thứ Sáu Sau Lễ Hiển Linh: Xin cho tôi được sạch

Thái Hà (07.01.2022) – Xảy ra khi Chúa Giêsu đang ở trong một thành kia, thì có một người mình đầy phong hủi, thấy Chúa Giêsu, liền sấp mặt xuống đất, van xin Ngài rằng: “Lạy Thầy, nếu Thầy muốn, Thầy có thể cho tôi được sạch”. Người giơ tay chạm đến …

Xem thêm