Thứ Ba Lễ Kính Thánh Stêphanô: Làm chứng

Thái Hà (26.12.2023) – Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy được cứu thoát. (Mt 10,17-22)

Có hai hạt lúa to khỏe và chắc mẩy được giữ trong kho để làm giống. Hạt thứ nhất chọn một góc khuất trong kho lúa để trốn. Hạt thứ hai lăn ra ngoài vườn. Thời gian trôi qua, hạt thứ nhất chết dần chết mòn, hạt thứ hai, tuy mục nát nhưng lại mọc lên thành cây lúa tươi tốt, trĩu hạt.

Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu cho các môn đệ biết con đường theo Người không là con đường dễ dàng, bằng phẳng. Người môn đệ Đức Giêsu luôn phải đối diện với những khó khăn, bách hại của thế gian vì làm chứng cho Tin Mừng. Họ được mời gọi bền chí đến cùng để được sự sống đời đời.

Quả thực theo Chúa cần quảng đại, hy sinh và can đảm, cũng như thánh Stêphanô mà Giáo Hội mừng kính hôm nay. Cái chết của ngài làm ứng nghiệm những lời Chúa nói.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu Kitô là vị Chứng Nhân trung thành của Chúa Cha, xin liên kết chúng con nên một trong tình yêu mến và không ngừng làm chứng cho Chúa giữa cuộc đời. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…