Thứ Tư Tuần III Mùa Vọng: Khiêm tốn vâng phục

Thái Hà (20.12.2023) – Bấy giờ Maria nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1,26-38)

Trước lời truyền tin của sứ thần, Mẹ Maria đã tự do và khiêm tốn đáp lại lời xin vâng để Chúa đi vào cuộc đời Mẹ, nhờ vậy Chúa đã đi qua cuộc đời của Mẹ mà đến với loài người chúng ta.

Khi xưa, Đức Giêsu đã không khinh chê thân phận xác đất vật hèn mà mặc lấy xác phàm như chúng ta. Ngày nay, Người vẫn không từ chối chúng ta và không ngừng yêu thương mời gọi chúng ta liên kết mật thiết với Người. Cuộc nhập thể của Người vẫn diễn ra hằng ngày trong chính mỗi người chúng ta. Nhờ đức tin, lòng yêu mến và khát khao Chúa cùng một tâm hồn trong sạch, chúng ta được cưu mang Chúa trong tâm hồn. Trong Bí Tích Thánh Thể, chúng ta được cưu mang Người trong cả thân xác. Chúa cũng muốn đi qua cuộc đời của chúng ta để đến với thế giới, để hiến mình và cứu chuộc nhân loại.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết khiêm tốn đón nhận và đáp trả lại lời mời gọi trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa. Xin cho con luôn biết chuẩn bị tâm hồn để xứng đáng đón Chúa ngự vào, và xin Chúa ở với con luôn mãi, ngõ hầu con có thể đem Chúa đến cho mọi người xung quanh. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…