Thứ Bảy Lễ Thánh Gioan Kêty: Thinh lặng và đợi chờ

Thái Hà (23.12.2023) – Ông Dacaria xin một tấm bảng nhỏ và viết: Tên cháu là Gioan”. Ai nấy đều bỡ ngỡ. Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa. (Lc 1,57-66)

Theo trình thuật Tin Mừng, Dacaria đã muốn xin một dấu lạ nhưng ông đã bị phạt vì ông không đủ lòng tin. Với ông, thật khó để tin vào lời loan báo quá đột ngột và lạ lùng về đứa con mà sứ thần của Chúa lan báo cho ông. Chính sự nghi ngờ đó làm ông bị câm cho đến ngày con trẻ được dân lên Chúa và được đặt tên là Gioan. Thinh lặng chín tháng là thời gian để ông lắng nghe tính phàm hèn của mình để mở lòng cho nhận thức mới. Đó cũng là thời gian ông chờ dợi để lời hứa nên trọn. Cuối cùng, khi lời hứa được thực hiện, ông đã hát lên bài ca Bendictus để chúc tụng Chúa.

Khi Thiên Chúa tỏ cho con người về chính Người, như ông Dacaria, chúng ta được mời gọi ở lại trong bầu khí thinh lặng nội tâm để nghe tiếng Chúa qua trái tim mình, và kiên nhẫn chờ đợi.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con luôn kiên trù và chăm chú lắng nghe tiếng Chúa nơi sâu thẳm trái tim con với niềm tín thác hoàn toàn nơi Ngài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…