Thứ Ba Tuần IV Phục Sinh: Trở nên đàn chiên của Chúa

Thái Hà (23.04.2024) – Đức Giêsu đáp: “Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông không tin. Những việc tôi làm nhân danh Cha tôi, những việc đó làm chứng cho tôi. Nhưng các ông không tin, vì các ông không thuộc về đoàn chiên của tôi”. (Ga 10,22-30)

Hình ảnh “đàn chiên” không phải là hình ảnh xa lạ đối với những người sống tại vùng đất Paléttin. Một trong những đặc tính thú vị của bày chiên là có thể phân biệt được tiếng của người chăn chiên và đi theo người chăn chiên ấy.

Trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu cho thấy Ngài là người chăn chiên, nhưng không phải tất cả chiên đều nghe theo tiếng của Người: “Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông không tin, vì các ông không thuộc về đoàn chiên của tôi” (Ga 10,25). Như thế, điều kiện tiên quyết để trở nên đàn chiên cửa Đức Giêsu đó là phải tin vào Ngài. Chính vì không tin, nên họ không thuộc về đàn chiên của Chúa.

Thánh George tử đạo mà hôm nay Giáo Hội mừng lễ, là một mẫu gương sáng cho mọi người. Thánh nhân đã đặt trọn niềm tin vào Chúa và dám can đảm đứng lên làm chứng cho sự thật và cuối cùng phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp cho mỗi người chúng con luôn đặt trọn niềm tin tưởng nơi Chúa, để chúng con có thể trở thành đàn chiên thuộc về Ngài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…