Thứ Sáu Tuần III Mùa Vọng: Bài ca ngợi khen

Thái Hà (22.12.2023) – “Chúa độ trì Israel, tôi tớ của Người, như đã hứa cùng cha ông chugns ta, vì Người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Apraham và cho con cháu đến muôn đời”. (Lc 1,46-56)

Có thể nói, đoạn Tin Mừng Luca kể về cuộc gặp gỡ giữa Đức Maria và bà Êlisabét là một trong những đoạn gợi nhớ nhất trong Tân Ước.

Mang Chúa Thánh Thần trong tâm hồn và mang Chúa Con trong lòng trinh khiết, Đức Maria vào nhà Dacaria, và Mẹ đã trao tặng cho người chị họ Êlisabét và đứa con trong bụng trọn vẹn thánh thần và ân sủng của Người Con mà Mẹ đang cưu mang trong lòng. Cũng với đó, Đức Trinh Nữ Maria đã cất cao lời ngợi khen và tạ ơn: Mẹ hát và ngợi khen Đức Chúa, hân hoan trong Thiên Chúa là Đấng an ủi, vì Người đã tỏ ánh nhìn yêu thương trên sự hèn mọn của Mẹ. Đức Maria chỉ cho chúng ta biết ơn cứu độ hoạt động như thế nào trong tâm hồn, được soi sáng như thế nào nơi trí khôn. Nhờ vậy, chúng ta biết ca ngợi vinh quang Thiên Chúa, và loan báo những công trình vĩ đại của Người cách xứng đáng.

Cầu nguyện: Lạy Mẹ Maria, xin dạy chúng con luôn biết tìm kiếm và mau mắn thi hành thánh ý Chúa trong cuộc đời, và dâng lời tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…