Thứ Hai Lễ Chúa Giáng Sinh_Lễ Trọng: Ngôi Lời nên người phàm

Thái Hà (25.12.2023) – Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người, là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật. (Lc 2,15-20)

Một ông chủ giàu có mở tiệc vui đãi khách. Tất cả khách mời đều ăn mặc sang trọng đi dự tiệc. Trong số đó, có một vị khách đã bất cẩn làm dơ áo của mình và cảm thấy xấu hổ nên định quay trở về. Nhưng vì muốn vị khách ấy ở lại dự tiệc, nên sau một hồi nài nỉ không được, ông chủ đã quyết định làm bẩn áo mình để vị khách kia không còn phải xấu hổ vì chiếc áo dơ mà ở lại dự tiệc cùng ông và khach mời.

Thiên Chúa yêu thương con người đến độ chấp nhận mang lấy tất cả đau khổ, nghèo hèn, vất vả của phận người. Hôm nay, lời Thiên Chúa vẫn đang tiếp tục đến với chúng ta qua Hài Nhi Giêsu trong máng cỏ. Hài Nhi Giêsu sinh ra để hòa giải nhân loại. Nhờ vậy, con người được thứ tha tội lỗi và được trở nên con cái Thiên Chúa, được sống trong ân sủng và tình thương của Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Hài Đồng, Chúa làm người để cho con người làm con Chúa. Xin cho con được làm con Chúa. Xin cho con gặp được Chúa và biết đưa Chúa đến với tha nhân. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…