Thứ Năm Lễ Thánh Phêrô Canisiô: Người môn đệ của Chúa

Thái Hà (21.12.2023) – Hồi ấy bà Maria lên đường, vội vã đi đến miền núi vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào bà Êlisabét. Bà Êlisabét vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng  nhảy lên và bà được tràn đầy Thánh Thần. (Lc 7,24-30)

Mẹ Maria là mẫu gương cho chúng ta về đời sống của một người môn đệ Chúa đích thực. Dù tuổi đời còn rất trẻ, nhưng với sự tín thác hoàn toàn vào bàn tay quan phòng của Thiên Chúa, Mẹ Maria đã can đảm đón nhận thánh ý Người và cưu mang Lời trong lòng. Mẹ đã không ngừng suy đi nghĩ lại và không giữ Lời ấy cho riêng mình. Ngay khi được mặc khải cho biết sự mang thai lạ thường của người chị họ Êlisabét, Mẹ đã không quản ngại đường xa mà lập tức lên đường đến với người chị họ vì muốn đem Chúa đến cho bà. Hơn nữa, ămcj dù được ca tụng là người đầy ơn phúc và được Thiên Chúa chúc phúc hơn mọi phụ nữ, nhưng Mẹ vẫn khiêm tốn nhận mình là “nữ tỳ của Chúa” và trở thành người phục vụ cho người chị họ. Đó cũng là bài học mà Đức Giêsu, Con của Mẹ, cũng sẽ nêu gương và để lại cho các môn đệ của Người sau này.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giú chúng con biết noi gương Mẹ Maria, luôn sẵn sàng đáp lại lời mmời gọi của Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày, Chấm nối chấm…