Chúa Nhật IV Mùa Vọng: Tin vào Chúa

Thái Hà (24.12.2023) – Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.

Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”

Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!”

Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”

Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi. (Lc 1,26-38)

Nick Vujicic, người đàn ông chỉ có một bàn chân và hai ngón chân nhỏ, nhưng nổi tiếng với nghị lực phi thường đã truyền niềm tin, sức mạnh cho hàng triệu người trên thế giới. Anh thường xuyên thuyết giảng về niềm tin vào Chúa rằng Chúa đã cho anh sức mạnh để vượt qua khó khăn.

Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy Đức Maria là một mẫu gương sáng ngời về niềm tin. Mẹ vẫn trọn niềm tin vào những điều Chúa hứa qua lời của sứ thần, dẫu biết rằng Mẹ sẽ gặp nhiều khó khăn gian nan thử thách. Tuy nhiên, Mẹ vẫn một lòng tin tưởng vâng theo thánh ý Chúa, vì Mẹ biết có Chúa ở cùng Mẹ.

Trong cuộc sống, khi đối diện với những khó khăn, người ta thường cầu nguyện xin Chúa đến cứu vớt để có thể vượt qua khó khăn, Khi không được như ý, họ đã mất niềm tin. Qua lời Chúa hôm nay, mỗi người chúng ta đều được mời gọi sống hành trình đức tin như Mẹ, luôn tin tưởng, tín thác vào thánh ý Chúa trong mỗi biến cố của cuộc đời.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một đức tin vững mạnh như Mẹ Maria, để trước những khó khăn gian nan thử thách, chúng con vẫn vững vàng trong tình thương của Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…