BÀI GIẢNG & SUY NIỆM

Thứ Hai Tuần XV Thường Niên: Vác thập giá mà theo Thầy

Thái Hà (11.07.2022) – Anh em đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho trái đất; Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo. Quả vậy, Thầy đến để gây chia rẽ giữa con trai với cha, giữa con gái với mẹ, giữa con dâu với mẹ …

Xem thêm

Chúa Nhật Tuần XV Thường Niên: Con cũng hãy đi và làm như vậy

Thái Hà (10.07.2022) – Đức Giê-su đáp: “Một người kia từ Giê-ru-sa-lem xuống Giê-ri-khô, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh nhừ tử, rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ, có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường …

Xem thêm

Thứ Bảy Tuần XIV Thường Niên: Các con đừng sợ

Thái Hà (09.07.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: […] “Các con đừng sợ kẻ giết được thân xác, nhưng không thể giết được linh hồn. Các con hãy sợ Ðấng có thể ném cả xác lẫn hồn xuống địa ngục. Nào người ta không bán hai …

Xem thêm

Thứ Sáu Tuần XIV Thường Niên: Lắng nghe lời Thánh Thần

Thái Hà (08.07.2022) – Này, Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu. “Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các …

Xem thêm

Thứ Năm Tuần XIV Thường Niên: Hãy cho những không

Thái Hà (07.07.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: “Các con hãy đi rao giảng rằng “Nước Trời đã gần đến”. Hãy chữa những bệnh nhân, hãy làm cho kẻ chết sống lại, hãy làm cho những kẻ phong cùi được sạch và hãy trừ quỷ. Các …

Xem thêm

Thứ Tư Tuần XIV Thường Niên: Nước Trời đã đến gần

Thái Hà (06.07.2022) – Khi ấy, Ðức Giêsu gọi mười hai môn đệ lại, ban cho các ông được quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Sau đây là tên của mười hai Tông Ðồ: đứng đầu là ông Simon, …

Xem thêm

Thứ Ba Tuần XIV Thường Niên: Người động lòng thương xót họ

Thái Hà (05.07.2022) – Khi ấy, người ta đem đến Chúa Giêsu một người câm bị quỷ ám. Khi đã trừ quỷ, thì người câm nói được, đám đông dân chúng kinh ngạc và nói rằng: “Chưa bao giờ thấy xảy ra như vậy trong dân Israel”. Nhưng các người biệt …

Xem thêm

Thứ Hai Tuần XIV Thường Niên: Đức tin đã cứu thoát con

Thái Hà (04.07.2022) – Người còn đang nói với họ như thế, thì bỗng một vị thủ lãnh đến gần bái lạy Người và nói: “Con gái tôi vừa mới chết. Nhưng xin Ngài đến đặt tay lên cháu, là nó sẽ sống.” Đức Giê-su đứng dậy đi theo ông ấy, …

Xem thêm

Chúa Nhật XIV Thường Niên: Ơn gọi truyền giáo

Thái Hà (03.07.2022) – Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. Người bảo các ông: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy …

Xem thêm

Thứ Bảy Tuần XIII Thường Niên: Tinh thần ăn chay

Thái Hà (02.07.2022) – Khi ấy, các môn đệ ông Gioan tiến lại hỏi Ðức Giêsu rằng: “Tại sao chúng tôi và các người Pharisêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay?” Ðức Giêsu trả lời: “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, khi …

Xem thêm