Thứ Năm Tuần II Mùa Vọng: Chiếm lấy Nước Trời

Thái Hà (08.12.2021) – Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Ta bảo thật các ngươi, trong các con cái người nữ sinh ra, chưa từng xuất hiện một ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả, nhưng người nhỏ nhất trong Nước Trời lại cao trọng hơn ông. Từ thời ông Gioan Tẩy giả đến giờ, Nước Trời phải dùng sức mạnh mà chiếm lấy, và những kẻ mạnh mẽ can đảm mới chiếm được. Tất cả các tiên tri và lề luật đã tuyên sấm cho đến Gioan và nếu các ngươi muốn hiểu, thì chính Gioan là Êlia, kẻ phải đến. Ai có tai, thì hãy nghe”. (Mt 11,11-15)

Trong cuộc sống hôm nay, có lẽ sự thật đang dần vắng bóng. Đâu đâu cũng có sự gian dối, lọc lừa. Nếu ta không cẩn thận, thì ta có thể là nạn nhân của sự dối trá. Trước thực trạng ngày, ta cần phải sống ra sao để khỏi sao vào chiếc lưới dối trá?

Trong trang Tin Mừng, Chúa Giêsu mời gọi dân chúng dùng sức mạnh mà chiếm lấy Nước Trời. Người nói với họ rằng: “Từ thời ông Gioan Tẩy Giả đến giờ, Nước Trời phải dùng sức mạnh mà chiếm lấy”. Sức mạnh mà Chúa Giêsu muốn nói ở dây là sự can đảm sống theo sự thật, và sự trung tín với Thiên Chúa trong sứ mạng chứng nhân giữa dòng đời đầy gian nan thử thách. Chẳng phải chính Gioan Tẩy Giả đã chịu hy sinh mạng sống khi dám lên tiếng cho sự thật để can ngăn vua Hêrô đê lấy bà Hêrôđia đó sao? Vâng, chẳng ai đứng về phía sự thật mà không phải thiệt thân. Vì ở đời, “thật thà thẳng thắn thường thua thiệt”. Dù chịu thua thiệt, nhưng ta hãy can đảm sống theo sự thật. Vì sự thật sẽ giải phóng ta khỏi nô lệ cho sự gian dối. Nhờ đó, ta sẽ tìm thấy bình an nội tâm và chiếm được Nước Trời.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, giữa dòng đời đầy những dối gian, xin giúp chúng con mạnh mẽ sống theo sự thật trong mọi cảnh huống của đời sống, nhờ đó, chúng con sẽ tìm thấy bình an và làm sáng danh Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.