Thứ Ba Tuần XXXII Thường Niên: Khiêm tốn phục vụ

Thái Hà (14.11.2023) – Đức Giêsu nói với các Tông Đồ rằng: “Đối với anh em cũng vậy: khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi”. (Lc 17,7-10)

“Con người chỉ tìm gặp lại bản thân bằng sự hiến thân vô vị lợi mà thôi”. (Công Đồng Vaticanô II, hiến chế Vui Mừng và Hy Vọng, số 24).

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã dạy các môn đệ bài học về phục vụ. Người phục vụ đích thực, trước hết phải biết khiêm tốn, khiêm tốn đến mức tự coi mình là đầy tớ. Khi tự cho mình là đầy tớ, ta sẽ không ngại phục vụ người khác, hơn nữa sẽ coi những việc ta làm cho người khác là đều là bổn phận.

Đức Giêsu đã hạ mình xuống như một người tôi tớ để rửa chân cho các môn đệ, mà qua đó, Người dạy các ông biết phục vụ lẫn nhau. Chúng ta được mời gọi phải biết phục vụ anh em của mình với lòng bác ái và tình yêu thương chân thành.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết nghe Lời Chúa, noi gương Chúa trở nên những người phục vụ đích thực, với tinh thần khiêm tốn vô vị lợi. Xin cho chúng con luôn ý thức rằng, mọi việc chúng con làm là cho Thiên Chúa để vinh danh Người. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…