Thứ Sáu Lễ Nhớ Thánh Elisabeth Hungari: Hãy tỉnh thức

Thái Hà (17.11.2023) – Đức Giêsu nói: “Ai tìm cách giữ mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình, thì sẽ bảo tồn được mạng sống”. (Lc 17,26-37)

Cuộc sống của chúng ta ở đời này chỉ là tạm bợ như cách thánh Phaolô nói, ngôi nhà trần gian như cái lều sẽ đến lúc bị phá hủy (2 Cr 5,1-5). Chúng ta được mời gọi hướng đến ngôi nhà vĩnh cửu là sự sống viên mãn nơi Thiên Chúa.

Trong trình thuật Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu nói về sự từ bỏ. Cuộc sống vĩnh cửu đòi hỏi ta phải dám chấp nhận buông bỏ những gì là tạm bợ đúng lúc, kịp thời. Sự liều mất mạng sống mà Đức Giêsu nói đến chính là dám từ bỏ cái quý igá nhất là mạng sống ở cõi đời tạm bợ này vì hạnh phúc vĩnh cửu Nước Trời.

Thánh nữ Êlisabeth Hungari là một gương mẫu cho chúng ta về thái độ từ bỏ vì hạnh phúc Nước Trời. Vì ngài là một công chúa xinh đẹp nên người ta muốn ngài tái hôn khi chồng chết. Nhưng thánh nữ đã buông bỏ tất cả, sống khó nghèo trong một túp lều để phục vụ người nghèo.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết tỉnh thức và sẵn sàng đáp lại lời mời gọi của Chúa bằng việc thực thi bác ái, hy sinh, dấn thân phục vụ anh em để khi Chúa đến, chúng con xứng đáng được ra đón Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…