Thứ Hai Tuần XXXII Thường Niên: Sức mạnh của lòng tin

Thái Hà (13.11.2023) – Đức Giêsu nói với các Tông Đồ rằng: “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: “Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc”, nó cũng sẽ vâng lời anh em. (Lc 17,1-6)

Đức Giáo hoàng Phanxicô từng nói: “Đức tin là một ngọn lửa càng cháy sáng nếu càng được chia sẻ, thông truyền, để tất cả có thể nhận biết, yêu thương và tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô là Chúa tể của sự sống và lịch sử.”

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đưa ra một hình ảnh về hạt cải. Hạt cải quả rất nhỏ bé, ấy thế mà, Đức Giêsu nhấn mạnh, nếu lòng tin chỉ cần lớn bằng hạt cải thì sẽ làm được nhiều điều lớn hơn.

Trong đời sống của người Kitô hữu, đức tin là điều cần thiết để mỗi người chúng ta nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa và tình thương Người dành cho chúng ta nhờ đức tin, con người dám phó thác trọn vẹn cho quyền năng Thiên Chúa, và Thiên Chúa cũng sẽ thực hiện những điều lớn lao phi thường mà ta chưa từng nghĩ tới.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn biết đặt niềm tin tưởng tuyệt đối vào Chúa. Xin cho chúng con luôn nhận ra quyền năng và tình yêu của Chúa trong cuộc đời chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…