Thứ Sáu Lễ Nhớ Thánh Lêô Cả: Gieo tư tưởng – gặt hành động

Thái Hà (10.11.2023) – Người quan gia liền nghĩ bụng: mình sẽ làm gì đây? Vì ông chủ đã cất chức quản gia của mình rồi. Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Mình biết phải làm gì rồi, để sau này khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ. (Lc 16,1-8)

Sau khi trở thành hoa hậu Anh năm 2019, Bhasha Mukherjee đã bỏ nghề y và chuyển tới Ấn Độ để bắt đầu công việc của một hoa hậu. Ít lâu sau, Côvid-19 bùng phát nghiêm trọng ở Anh, cô trở về quê hương với công việc của một bác sĩ để chống dịch. Bhasha nói: “Đây chính là lúc tôi dùng danh hiệu Hoa hậu Anh để cứu lấy Vương quốc Anh”. Thậy vậy, mọi lời nói và việc làm đều bắt nguồn từ suy nghĩ. Suy nghĩ tích cực thì sẽ nói lời hay, làm điều thiện; còn suy nghĩ tiêu cực thì sẽ nói lời chua cay, làm điều ác.

Người quản gia trong Tin Mừng hôm nay đã quen sử dụng tài sản bất chính của chủ, nên khi biết mình bị cách chức, anh ta liền nghĩ tới chuyện làm thiệt hại cho chủ để vun vén tư lợi cho mình. Đây là cách hành xử thường thấy giữa con người với nhau,và được xem là khôn khéo. Trái lại, con cái Thiên Chúa thì nghĩ điều tốt và làm điều thiện cho nhau.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con một tấm lòng trong trắng. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…