Chúa Nhật II Thường Niên: Đến xem và ở lại

Thái Hà (14.01.2024) – Khi ấy, Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông, nhìn theo Chúa Giêsu đang đi mà nói:  “Đây là Chiên Thiên Chúa”.  Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Chúa Giêsu.  Chúa Giêsu ngoảnh mặt lại, thấy họ đi theo mình, thì nói với họ:  “Các ngươi tìm gì?”  Họ thưa với Người:  “Rabbi, nghĩa là thưa Thầy, Thầy ở đâu?”  Người đáp:  “Hãy đến mà xem”.  Họ đã đến và xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy, lúc đó độ giờ thứ mười.  Anrê, em ông Simon Phêrô, (là) một trong hai người đã nghe Gioan nói và đã đi theo Chúa Giêsu.  Ông gặp Simon anh mình trước hết và nói với anh:  “Chúng tôi đã gặp Đấng Mêssia, nghĩa là Đấng Kitô”, và ông dẫn anh mình tới Chúa Giêsu.  Chúa Giêsu nhìn Simon và nói:  “Ngươi là Simon, con ông Gioan, ngươi sẽ được gọi là Kêpha, nghĩa là Đá”. (Ga 1,35-42)

Trước khi nhận một thành viên mới, nhiều dòng tu thường mời gọi ứng sinh đến và ở lại trong nhà dòng vài ngày. Trong thời gian này, ứng sinh sẽ được sống rtong bầu khí tu trì và được làm quen với nếp sống của nhà dòng. Sau thời gian ấy, nếu ứng sinh thấy phù hợp và được các vị hữu trách trong dòng chấp thuận, thì ứng sinh sẽ được chính thức nhận vào dòng.

Bài Tin Mừng hôm nay nói về việc các môn đệ được giới thiệu đến với Đức Giêsu và các ông ở lại với Người. Thánh Gioan kể lại: đang khi ông Gioan đứng với hai môn đệ của ông, thấy Đức Giêsu đi ngang qua, ông lên tiếng giới thiệu với hai môn đệ. Các ông đến với Đức Giêsu và ở lại với Người ngày hôm đó. Thế rồi, một trong hai môn đệ là ông Anrê, nhận ra Đức Giêsu chính là Đấng Mêsia, thì ông giới hiệu với em mình là ông Simôn. Các ông bỏ mọi sự mà theo Người.

“Ơn gọi” được hiểu theo cách chung là tiếng Thiên Chúa mời gọi con người vào một bậc sống nào đó. Theo một nghĩa chặt hơn, “ơn gọi” là tiếng Chúa mời gọi ai đó bước theo Chúa trong đời sống tu trì. Đời sống ấy đòi hỏi con người ở lại với Chúa. Ở lại với Chúa để được chở che, hướng dẫn, và sai đi đến với những người chưa nhận biết Chúa. Ở lại với Chúa để mang trong mình tâm tư như Người: thổn thức với đau khổ và chạnh lòng thương với những mảnh đời bất hạnh.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa vì chúng con được làm người, được làm con cái của Chúa. Xin cho mỗi người biết sống xứng đáng với ơn gọi của mình. Xin Chúa thêm sức cho những người dâng hiến Chúa trong đời sống tu trì, để đời sống của họ phản chiếu tình yêu của Chúa giữa trần gian. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…