BÀI GIẢNG & SUY NIỆM

Thứ Sáu Lễ Nhớ Thánh Pôlicáp: Thước đo sự công chính

Thái Hà (23.02.2024) – Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pharisêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. (Mt 5,20-26) Trong thư gửi tín hữu Philípphê, thánh Pôlicáp đã từng nói: “Hãy vững vàng trong cách ăn …

Xem thêm

Thứ Năm Lễ Kính Lập Tông Toà Thánh Phêrô: Ba mức độ

Thái Hà (22.02.2024) – Ông Simôn Phêrô thưa: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. (Mt 16,13-19) Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta dễ dàng nhận thấy ba mức độ hiểu biết về Đức Giêsu mà mỗi Kitô hữu cần nhận biết và thực hiện. Mức độ …

Xem thêm

Thứ Tư Lễ Nhớ Thánh Phêrô Đamianô: Nhận ra ân huệ của Thiên Chúa

Thái Hà (21.02.2024) – Đức Giêsu bắt đầu nói: “Thế hệ gian ác nàu sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giôna”. (Lc 11,29-32) Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Đức Giêsu lên án thái độ cứng lòng tin của dân Do Thái trước những gì …

Xem thêm

Thứ Hai Sau Chúa Nhật I Mùa Chay: Diện mạo của Chúa

“Mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy” Mt 25,31-46 Tuần I Mùa Chay Thánh Têrêsa Calcutta từng nói rằng: “Thiên Chúa gọi tôi để làm giảm cơn khát của Đức …

Xem thêm

Chúa Nhật I Mùa Chay: Mùa trở về

Thái Hà (18.02.2024) – Sau khi Đức Giêsu chịu phép rửa, Thần Khí liền đẩy Người vào hoang địa. Người ở trong hoang địa bốn mươi ngày, chịu Xatan cám dỗ, sống giữa loài dã thú, và có các thiên sứ hầu hạ Người. Sau khi ông Gioan bị nộp, Đức …

Xem thêm

Thứ Bảy Sau Lễ Tro: Theo Chúa

Thái Hà (17.02.2024) – Đức Giêsu trông thấy một người thu thuế, tên là Lêvi, đang ngồi ở trạm thu thuế. Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi!”. Ông bỏ tất cả, đứng dậy đi theo Người. (Lc 5,27-32) Trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh Luca thuật lại việc Đức …

Xem thêm

Thứ Sáu Sau Lễ Tro: Tinh thần chay tịnh

Thái Hà (16.02.2024) – Đức Giêsu trả lời cho các môn đệ ông Gioan rằng: “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay.” (Mt 9,14-15) …

Xem thêm

Thứ Năm Sau Lễ Tro: Vác thập giá mình

Thái Hà (15.02.2024) – Đức Giêsu nói với mọi người: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo”. (Lc 9,22-25) Trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh Luca thuật lại việc Đức Giêsu nhắn nhủ các môn đệ rằng: Người sẽ phải …

Xem thêm

Thứ Tư Lễ Tro: Điều thiện kín đáo

Thái Hà (14.02.2024) – Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh. (Mt 6,1-6.16-18) Trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh …

Xem thêm