Thứ Sáu Tuần XIV Thường Niên: Cậy trông vào Chúa

Thái Hà (12.07.2024) – Khi ấy, Đức Giêsu nói với các Tông Đồ rằng: “Này, Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói”. (Mt 10,16-23)

Hình ảnh chiên và sói suất hiện nhiều trong Kinh Thánh. Đó là hình ảnh diễn tả sự tương phản giữa sự thiện và sự dữ.

Đức Kitô như chiên con ở giữa bầy sói nhưng Người đã thắng sự dữ, chiên thắng ấy được biểu lộ viên mãn qua sự phục sinh của Người. Qua bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu dạy các môn đệ đối diện với những khó khăn bằng cách phó thác cho sự quan phòng của Thiên Chúa, cậy trông vào Thiên Chúa là vị mục tử  luôn bảo vệ đàn chiên của mình.

Tin Mừng hôm nay một lần nữa cho chúng ta được hiểu như thế nào là ơn gọi và số phận của người môn đệ của Chúa. Chúng ta có thể gặp nhiều thử thách và khó khăn trong đời sống. Tuy nhiên, khi đứng trước những khó khăn đó, ước gì mỗi Kitô hữu cũng biết sống phó thác vào Thiên Chúa, tin tưởng và làm chứng cho Chúa. Người sẽ không bỏ rơi những ai cậy trông nơi Người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết trông cậy vào Chúa và ban cho chúng con lòng can đảm, để chúng con sống và làm chứng cho Chúa trước những cơn thử thách gian nan. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…