Thứ Năm Lễ Nhớ Thánh Biển Đức: Khí cụ của Chúa

Thái Hà (11.07.2024) – Khi ấy, Đức Giêsu nói với các Tông Đồ rằng: “Và nhà nào, anh em hãy chúc bình an cho nhà ấy”. (Mt 10,6-15)

Trong sứ điệp truyền thông nhân Ngày Hòa bình Thế giới (ngày 1/1 dương lịch), Đức Thánh Cha Phanxicô đã mời gọi mỗi người tín hữu hãy là những người đem bình an đến cho môi trường sống và những người xung quanh.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu sai các môn đệ mang bình an đến cho muôn dân. Bình an đó không chỉ dừng lại ở thể xác, nhưng còn hướng đến bình an sâu thẳm nơi tâm hồn mỗi người. Chỉ có Thiên Chúa là nguồn cội của bình an mới đêm lại cho con người sự bình an đích thực.

Thánh Biển Đức đã nhận ra sự bình an đích thực của đời mình nên ngài đã dành nhiều giờ để sống thân mật với Thiên Chúa. Ước gì chúng ta, những người mang danh Kitô hữu, chúng ta cũng biết nhận ra nguồn bình an của đời mình và mang sự bình an đó đến với mọi người, để nước Chúa được rạng rỡ vinh quang.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dùng chúng con như khí cụ bình an của Chúa, giúp chúng con sẵn sàng lên đường đem Tin Mừng và sự bình an đến với mọi người. Amen. 

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…