Thứ Ba Tuần XIV Thường Niên: Lòng trắc ẩn

Thái Hà (09.07.2024) – Đức Giêsu đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. (Mt 9,32-38)

Trong thánh lễ tại nhà nguyện thánh Mácta ngày 17/09/2019, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói: “Lòng trắc ẩn giống như lăng kính của trái tim, giúp chúng ta hiểu được các chiều kích của thực tại. Đó cũng là ngôn ngữ của Thiên Chúa, còn nhiều khi ngôn ngữ của con người là thờ ơ”.

Qua bài Tin Mừng hôm nay, thánh Matthêu cho chúng ta thấy hình ảnh sống động về Đức Giêsu đầy lòng trắc ẩn. Người đã đồng cảm đối với những ai nghèo khổ, bệnh tật, những người bị áp bức, bị gạt ra ngoài lề của xã hội. Chính vì lòng thương xót mà Người đã đến với muôn dân để dạy dỗ và chữa lành họ khỏi mọi bệnh tật.

Là một môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta cũng được sai đi thực thi lòng bác ái chân thật với tha nhân, một lòng bác ái được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực và xuất phát từ tình yêu danh cho Thiên Chúa cũng như cho mọi người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa là Thiên Chúa của Lòng thương xót, xin dùng Thánh Thần tình yêu của Chúa mà biến đổi tâm hồn chúng con để chúng con biết mở lòng ra với anh chị em mình. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…