BÀI GIẢNG & SUY NIỆM

Chúa Nhật XXI Thường Niên: Tin và nhận biết Chúa

Thái Hà (22.08.2021) – Khi nghe Đức Giêsu tuyên bố : “Ai ăn Thịt và uống Máu Tôi, thì được sống muôn đời”, nhiều môn đệ của Người liền nói : “Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi?” Nhưng Đức Giêsu tự mình biết được là các môn đệ …

Xem thêm

Thứ Bảy Lễ Nhớ Thánh Piô X: Phục vụ trong khiêm nhường

Thái Hà (21.08.2021) – Trong anh em, người làm lớn hơn cả phải làm người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên, xẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. (Mt 23,1-12) Chuyện kể rằng, từ Thập giá có tiếng nói với Thánh Tiến sĩ Tôma …

Xem thêm

Thứ Sáu Lễ Nhớ Thánh Bernarđô: Giới răn yêu thương

Thái Hà (20.08.2021) – Đức Giêsu đáp: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, và phải yêu người thân cận như chính mình”. (Mt 22,34-40) Cha Thomas Merton, nhà văn Công giáo người Mỹ, đã nói: “Không yêu thương và nhân từ với kẻ khác, thì tình yêu của …

Xem thêm

Thứ Năm Tuần XX Thường Niên: Tình thương của Chúa

Thái Hà (19.08.2021) – Hãy thưa với quan khách đã được mời rằng: Này cỗ bàn, ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn. Mời quý vị đến dự tiệc cưới! (Mt 22,1-14) Thánh Catarina Siena từng than thở và xác tín: “Vì sao …

Xem thêm

Thứ Tư Tuần XX Thường Niên: Thiên Chúa xót thương

Thái Hà (18.08.2021) – Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất”. (Mt 20,1-16a) Đức Giáo hoàng Phanxicô nói: “Không có tội lỗi nào mà lòng thương xót của Chúa không thể chạm đến …

Xem thêm

Thứ Ba Tuần XX Thường Niên: Ai sẽ được vào Nước Trời?

Thái Hà (17.08.2021) – Bấy giờ Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào Nước Trời”. (Mt 19,23-30) Tục ngữ ca dao Việt Nam có câu: “Có tiền mua tiên cũng được”. Nói chung, cuộc sống nếu có tiền có của thì …

Xem thêm

Thứ Hai Tuần XX Thường Niên: Con đường nên Thánh

Thái Hà (16.08.2021) – Đức Giêsu đáp: “Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hay đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi”. (Mt 19,16-22) Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu nói: “Để nên thánh không …

Xem thêm

Đức Bà như Hòm Bia Thiên Chúa

Trong kinh cầu Đức Bà, Đức Maria được ví như “hòm bia Thiên Chúa”. Hòm bia này gợi nhắc cho chúng ta nhớ tới hòm bia đựng giao ước của Thiên Chúa với dân Israel trong Cựu Ước. Sách Xuất Hành từ chương 25 cho đến hết chương 31 nói …

Xem thêm

Đức Maria hồn xác lên trời (15.8)

Ngay từ buổi đầu của Hội Thánh, người ta tin rằng cuộc đời thánh thiện của Đức Maria đã kết thúc một cách tốt đẹp. Thật vậy, từ thời các Giáo phụ (cuối thế kỷ V), các Giáo Hội bên Đông cũng như Tây Phương dành ngày 15/08 để cử …

Xem thêm

Chúa Nhật Lễ Đức Mẹ Lên Trời_Lễ Trọng: Lòng tin vững mạnh

Thái Hà (15.08.2021) – Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét. Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy …

Xem thêm