BÀI GIẢNG & SUY NIỆM

Thứ Năm Tuần XV Thường Niên: Hãy học với Ta

Thái Hà (14.07.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Hãy đến với Ta tất cả, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong …

Xem thêm

Thứ Tư Tuần XV Thường Niên: Vì ý Cha muốn như vậy

Thái Hà (13.07.2022) – Vào lúc ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, …

Xem thêm

Thứ Ba Tuần XV Thường Niên: Hãy sám hối

Thái Hà (12.07.2022) – Bấy giờ, Đức Giê-su bắt đầu quở trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ Người làm mà không sám hối: “Khốn cho ngươi, hỡi Kho-ra-din ! Khốn cho ngươi, hỡi Bết-xai-đa! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được …

Xem thêm

Thứ Hai Tuần XV Thường Niên: Vác thập giá mà theo Thầy

Thái Hà (11.07.2022) – Anh em đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho trái đất; Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo. Quả vậy, Thầy đến để gây chia rẽ giữa con trai với cha, giữa con gái với mẹ, giữa con dâu với mẹ …

Xem thêm

Chúa Nhật Tuần XV Thường Niên: Con cũng hãy đi và làm như vậy

Thái Hà (10.07.2022) – Đức Giê-su đáp: “Một người kia từ Giê-ru-sa-lem xuống Giê-ri-khô, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh nhừ tử, rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ, có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường …

Xem thêm

Thứ Bảy Tuần XIV Thường Niên: Các con đừng sợ

Thái Hà (09.07.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: […] “Các con đừng sợ kẻ giết được thân xác, nhưng không thể giết được linh hồn. Các con hãy sợ Ðấng có thể ném cả xác lẫn hồn xuống địa ngục. Nào người ta không bán hai …

Xem thêm

Thứ Sáu Tuần XIV Thường Niên: Lắng nghe lời Thánh Thần

Thái Hà (08.07.2022) – Này, Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu. “Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các …

Xem thêm

Thứ Năm Tuần XIV Thường Niên: Hãy cho những không

Thái Hà (07.07.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: “Các con hãy đi rao giảng rằng “Nước Trời đã gần đến”. Hãy chữa những bệnh nhân, hãy làm cho kẻ chết sống lại, hãy làm cho những kẻ phong cùi được sạch và hãy trừ quỷ. Các …

Xem thêm

Thứ Tư Tuần XIV Thường Niên: Nước Trời đã đến gần

Thái Hà (06.07.2022) – Khi ấy, Ðức Giêsu gọi mười hai môn đệ lại, ban cho các ông được quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Sau đây là tên của mười hai Tông Ðồ: đứng đầu là ông Simon, …

Xem thêm

Thứ Ba Tuần XIV Thường Niên: Người động lòng thương xót họ

Thái Hà (05.07.2022) – Khi ấy, người ta đem đến Chúa Giêsu một người câm bị quỷ ám. Khi đã trừ quỷ, thì người câm nói được, đám đông dân chúng kinh ngạc và nói rằng: “Chưa bao giờ thấy xảy ra như vậy trong dân Israel”. Nhưng các người biệt …

Xem thêm