BÀI GIẢNG & SUY NIỆM

Thứ Ba Lễ nhớ Thánh Phanxicô Assisi: Chọn phần tốt nhất

Thái Hà (04.10.2022) – Trong khi Thầy trò Đức Giêsu đi đường, Ngài vào làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mácta đón Người vào nhà. Cô có người em gái tên là Maria. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy.  Còn cô Mácta thì …

Xem thêm

Thứ Hai Tuần XXVII Thường Niên: Anh cũng hãy đi và làm như vậy

Thái Hà (03.10.2022) – Khi ấy, có một người thông luật đứng dậy hỏi thử Chúa Giêsu rằng: “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời”. Người nói với ông: “Trong Lề luật đã chép như thế nào? Ông đọc thấy gì trong đó?” Ông trả lời: …

Xem thêm

Chúa Nhật Tuần XXVII Thường Niên: “Chúng tôi là đầy tớ vô dụng”

Thái Hà (02.10.2022) – Khi ấy, các Tông đồ thưa với Chúa Giêsu rằng: “Xin Thầy ban thêm lòng tin cho chúng con”. Chúa liền phán rằng: “Nếu các con có lòng tin bằng hạt cải, thì dẫu các con khiến cây dâu này rằng: ‘Hãy bứng rễ lên mà đi …

Xem thêm

Thứ Bảy Lễ Kính Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu: Nên như trẻ nhỏ

Thái Hà (01.10.2022) – Khi ấy, các môn đệ đến bên Chúa Giêsu mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, ai là kẻ lớn nhất trong Nước Trời”. Chúa Giêsu gọi mọi trẻ nhỏ lại, đặt nó giữa các ông mà phán rằng: “Thật, Thầy bảo các con: nếu các con không hóa …

Xem thêm

Thứ Sáu Lễ Nhớ Thánh Giêrônimô: Nghe tiếng Chúa

Thái Hà (30.09.2022) – “Khốn cho ngươi, hỡi Kho-ra-din! Khốn cho ngươi, hỡi Bết-xai-đa! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xi-đôn, thì từ lâu họ đã mặc áo vải thô, ngồi trên tro tỏ lòng sám hối rồi. Vì thế, trong …

Xem thêm

Thứ Năm Lễ Kính Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gabriel và Raphael: Ta đã thấy Ngươi

Thái Hà (29.09.2022) – Đức Giê-su thấy ông Na-tha-na-en tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: “Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối.” Ông Na-tha-na-en hỏi Người: “Làm sao Ngài lại biết tôi? ” Đức Giê-su trả lời: “Trước khi Phi-líp-phê gọi anh, …

Xem thêm

Thứ Tư Tuần XXVI Thường Niên: Trung thành đến cùng

Thái Hà (28.09.2022) – Khi ấy, đang lúc Chúa Giêsu và các môn đệ đi đường, thì có kẻ thưa người rằng: “Dù Thầy đi đâu, tôi cũng sẽ theo Thầy”. Chúa Giêsu bảo người ấy rằng: “Hãy theo Ta”. Người ấy thưa: “Xin cho phép tôi đi chôn cha tôi …

Xem thêm

Thứ Ba Lễ Nhớ Thánh Vinhsơn Phaolô: Con Người đến để cứu chữa

Thái Hà (27.09.2022) – Khi đã tới ngày Đức Giê-su được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giê-ru-sa-lem. Người sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Sa-ma-ri để chuẩn bị cho Người đến. Nhưng dân làng không đón tiếp Người, vì Người …

Xem thêm

Chúa Nhật Tuần XXVI Thường Niên: Sự sống đời sau

Thái Hà (25.09.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng những người biệt phái rằng: “Có một nhà phú hộ kia vận toàn gấm vóc, lụa là, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người hành khất tên là Ladarô, nằm bên cổng nhà ông đó, mình đầy ghẻ chốc, …

Xem thêm

Thứ Bảy Tuần XXV Thường Niên: “Con người sẽ bị nộp vào tay người đời”

Thái Hà (24.09.2022) – Ðang lúc mọi người thán phục về tất cả các việc Chúa Giêsu làm, thì Người phán cùng các môn đệ rằng: “Phần các con, các con hãy ghi vào lòng những lời này là: Con Người sẽ phải bị nộp vào tay người đời”. Nhưng các ông …

Xem thêm