BÀI GIẢNG & SUY NIỆM

Thứ Sáu Tuần XXV Thường Niên: Các con bảo Thầy là ai?

Thái Hà (23.09.2022) – Hôm ấy, Ðức Giêsu cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với Người, và Người hỏi các ông rằng: “Ðám đông nói Thầy là ai?” Các ông thưa: “Họ bảo Thầy là ông Gioan Tẩy Giả, nhưng có kẻ thì bảo là ông Êlia, …

Xem thêm

Thứ Năm Tuần XXV Thường Niên: Ông này là ai

Thái Hà (22.09.2022) – Khi ấy, quận vương Hêrôđê nghe biết tất cả các việc Chúa Giêsu đã làm thì phân vân, vì có kẻ nói rằng: “Ông Gioan đã từ cõi chết sống lại”; còn kẻ khác lại nói: “Ông Êlia đã hiện ra”; kẻ khác nữa nói rằng: “Một …

Xem thêm

Thứ Tư Lễ Kính Thánh Matthêu Tông Đồ: Hãy theo Ta

Thái Hà (21.09.2022) – Khi ấy, Ðức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Matthêu đang ngồi ở đó. Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi!” Ông đứng dậy đi theo Người. Ðức Giêsu đang dùng bữa trong nhà, thì kìa, nhiều người thu thuế …

Xem thêm

Thứ Ba Lễ Nhớ Thánh Andrê Kim, Phaolo Chung Và Các Bạn Tử Đạo: Nghe Lời Chúa và thực hành

Thái Hà (20.09.2022) – Khi ấy, mẹ và anh em Chúa Giêsu đến tìm Người, nhưng vì đám đông, nên không thể đến gần Người được. Người ta báo tin cho Người rằng: “Có mẹ và anh em Thầy đứng ở ngoài muốn gặp Thầy”. Người trả lời với họ …

Xem thêm

Thứ Hai Tuần XXV Thường Niên: Ai có sẽ được cho thêm

Thái Hà (19.09.2022) – Chẳng có ai đốt đèn, rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế, để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng. Vì chẳng có gì bí ẩn mà lại không trở nên hiển hiện, chẳng có gì che giấu …

Xem thêm

Chúa Nhật Tuần XXV Thường Niên: Không thể làm tôi hai chủ

Thái Hà (18.09.2022) – Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông. để chúng con được tự do bay cao. Ông mới …

Xem thêm

Thứ Bảy Tuần XXIV Thường Niên: Hạt giống gieo vào đất tốt

Thái Hà (17.09.2022) – Khi ấy, có đông dân chúng tụ họp lại, và người ta từ các thị trấn đến cùng Chúa Giêsu. Người dùng dụ ngôn mà nói rằng: “Người gieo hạt giống ra đi gieo hạt giống mình. Và đang khi gieo, có hạt rơi xuống bên vệ đường, …

Xem thêm

Thứ Sáu Lễ Nhớ Thánh Conêliô GH và Cyprianô GM: Lấy của cải mình mà giúp đỡ

Thái Hà (16.09.2022) – Sau đó, Đức Giêsu rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Cùng đi với Người, có Nhóm Mười Hai và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh. Đó là bà Maria gọi là …

Xem thêm

Thứ Năm Lễ Nhớ Đức Mẹ Sầu Bi: Thưa Bà, đây là con của Bà

Thái Hà (15.09.2022) – Đứng gần thập giá Đức Giêsu, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Maria vợ ông Cơlôpát, cùng với bà Maria Mácđala. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây …

Xem thêm

Thứ Tư Lễ Kính Tôn Vinh Thánh Giá: Ai tin vào Người thì được sống

Thái Hà (14.09.2022) – Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống. Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy,  để ai tin vào Người thì được sống muôn đời. Thiên Chúa yêu …

Xem thêm