Thứ Ba Tuần I Mùa Chay: Tinh thần khi cầu nguyện

Thái Hà (20.02.2024) – Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em. (Mt 6,7-15)

Người ta kể chuyện trong thời Sôviết, có một tù nhân tên là Ivan bị giam nghiêm ngặt. Một ngày kia, anh đang cầu nguyện với đôi mắt nhắm nghiền ngước mặt lên trời thì một bạn tù trông thấy và chế giễu: “Cứ cầu nguyện đi, nó chẳng giúp mày mau ra khỏi chỗ này đâu”. Vẫn nhắm mắt, Ivan trả lời: “TÔi không xin ra khỏi chỗ này, nhưng chỉ cầu để làm theo ý Chúa”.

Cầu nguyện Kitô giáo đặt “nòng cốt” nơi tâm tình của người cầu nguyện. Nếu chúng ta đến với Chúa vì những điều chúng ta cần thì đó chẳng khác gì là cuộc trao đổi. Nhưng nếu chúng ta đến với Chúa với tất cả tâm tình của người con thảo thì đó trở thành cuộc trò chuyện thân mật giữa người cha và người con. Một khi tâm tình của ta đặt để ở việc mong muốn được kết hiệp với Chúa thì những điều chúng ta cầu xin sẽ trở thành hiện thực như một điều tất yếu.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết chạy đến với Ngài trong tâm tình của một người con, để con có thể kín múc được tình yêu nơi Ngài và chuyển trao tình yêu đó đến với tha nhân. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…