Thứ Năm Lễ Kính Lập Tông Toà Thánh Phêrô: Ba mức độ

Thái Hà (22.02.2024) – Ông Simôn Phêrô thưa: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. (Mt 16,13-19)

Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta dễ dàng nhận thấy ba mức độ hiểu biết về Đức Giêsu mà mỗi Kitô hữu cần nhận biết và thực hiện. Mức độ của dâ chúng chỉ dừng lại ở việc biết Đức Giêsu qua những lời Người giảng dạy và việc Người làm nhưng chẳng suy nghĩ gì thêm nên họ chỉ biết Người với tư cách là vị ngôn sứ. Mức độ của Thánh Phêrô cao hơn một chút khi có sự soi sáng của Thiên Chúa và ông đã tuyên xưng ra ngoài miệng niềm tin của mình.

Trong cuộc sống, nếu chỉ có ơn trên mà không có sự nỗ lực và cố gắng “đi theo” Đức Giêsu thì chúng ta cũng dễ rơi vào tình trạng lầm lạc trước những thách đố của thời đại. Và mức độ cuối cùng là mức độ mà Đức Giêsu đòi hỏi nơi những người muốn đi theo Người: Hiểu biết, sẵn sàng từ bỏ và vác thập giá đi theo Người. Qua ba mức độ của niềm tin này, Đức Giêsu muốn chúng ta làm chứng cho Người bằng cả cuộc đời mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con biết tuyên xưng niềm tin bằng cả tấm lòng của mình, đồng thời bằng cả đời sống chúng con. Để mỗi người chúng con trở thành những viên đá sống động xây nên Ngôi đền thờ của Chúa ngay từ đời này. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…