Thứ Bảy Tuần I Mùa Chay: Yêu và ghét

Thái Hà (24.02.2024) – Đức Giêsu nói: “Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện”. (Mt 5,43-48)

Người xưa từng nói: “Lấy oán báo oán trập trùng. Lấy đức báo oán, oán ấy tiêu tan”. Với bàn Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đưa ra cho chúng ta động lực để thực hiện nhân đức này.

Khi chúng ta lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy, chúng ta đã trở nên con cái của Thiên Chúa. Một khi đã là con cái cùng một Cha trên trời, mỗi người chúng ta cũng phải không ngừng nỗ lực sống giống như Cha của mình. Nếu không có những nỗ lực này, người Kitô hữu cũng chẳng khác gì những người bình thường. Nếu chúng ta chỉ yêu thương những người yêu thương mình, chỉ cáo hỏi những người mình quen biết thì chúng ta chẳng khác gì những người bất chính kia. Đức Giêsu đòi hỏi tình yêu của chúng ta ở một mức độ cao hơn đó là yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho họ. Khi chúng ta biết nhìn tha nhân bằng đôi mắt của Chúa, chúng ta sẽ biết yêu thương họ như Chúa muốn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin thánh hóa mọi tư tưởng và ước muốn, để chúng con sống theo những giá trị của Tin Mừng, kiên vững trong cầu nguyện hầu lãnh nhận ơn tha thứ và niềm vui cứu độ. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…