Thứ Sáu Lễ Nhớ Thánh Pôlicáp: Thước đo sự công chính

Thái Hà (23.02.2024) – Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pharisêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. (Mt 5,20-26)

Trong thư gửi tín hữu Philípphê, thánh Pôlicáp đã từng nói: “Hãy vững vàng trong cách ăn ở và noi gương Chúa, “trung kiên trong đức tin, yêu thương anh chị em, đoàn kết trong chân lý”, giúp đỡ lẫn nhau với sự dịu dàng của Chúa, đừng khinh miệt một ai”.

Ngang qua trích đoạn Tin Mừng hôm nay, chúng ta dễ dàng nhận thấy hai thứ thước đo sự công chính mà Đức Giêsu muốn nói đến. Thước đo thứ nhất thuộc về những người biệt phái, là những người đại diện cho việc giữ luật ngoài môi miệng. Thứ thước này được xem là chuẩn mực ở đời này trong việc ta có giữ luật nghiêm túc hay không. Thế nhưng nó vẫn đưa đến hạnh phúc tối hậu. Đức Giêsu muốn chúng ta tiến đến thứ thước đo cao hơn và quan trọng hơn hết đó chính là thước đo của tình yêu.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin mở lòng chúng con để chứng con nhận biết được tình yêu mà Ngài dành cho mỗi người chúng con. Để rồi từ đó chúng con biết đón nhận hết mọi lỗi lầm của tha nhân và biết yêu thương mọi người như cách mà Chúa đã yêu mỗi người chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…