Thứ Tư Lễ Nhớ Thánh Phêrô Đamianô: Nhận ra ân huệ của Thiên Chúa

Thái Hà (21.02.2024) – Đức Giêsu bắt đầu nói: “Thế hệ gian ác nàu sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giôna”. (Lc 11,29-32)

Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Đức Giêsu lên án thái độ cứng lòng tin của dân Do Thái trước những gì mà Người đã làm cho dân chúng. Họ cứng lòng tin vì không nhận ra được những ý nghĩa đằng sau những phép lạ Người đã làm mà chỉ muốn thỏa mãn sự hiếu tri và tính tò mò của mình.

Chúng ta biết rằng Thiên Chúa luôn tiên liệu và hằng ban cho chúng ta cả những thứ phù hợp với nhu cầu và khả năng của mỗi người. Thế nhưng có những lúc chúng ta quay lại trách cứ Thiên Chúa vì không đạt được những gì mà mình mong muốn. Chúng ta đã không hiểu rằng nếu không có sự quan phòng và tình yêu của Người thì có lẽ chúng ta còn phải chịu những hậu quả nặng nề hơn. Liệu chúng ta có nhận ra được những ân huệ cao cả mà Người vẫn hằng tuôn đổi trên mỗi người chúng ta không?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết nhận ra những phép lạ mà Chúa vẫn thực hiện nơi cuộc đời của chúng con, đó chính là tình yêu và sự bao dung của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…