Thứ Năm Tuần XI Thường Niên: Tha nợ cho nhau

Thái Hà (20.06.2024) – Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em”. (Mt 6,7-15)

“Tha thứ là trả tự do cho một tù nhân, và nhận ra rằng chúng ta cũng từng là tù nhân”. (Lewis B. Smedes).

“Tội, lỗi” trong nguyên ngữ Hy lạp nghĩa là “nợ”. Vì trước mặt Thiên Chúa, không ai là vô tội, nên tất cả chúng ta đều mắc nợ Thiên Chúa. Và có lẽ, không chỉ với Thiên Chúa, chúng ta còn mắc nợ với tha nhân, với cuộc đời.

Bởi yêu thương, Chúa không đòi nợ ai đến đồng xu cuối cùng. Vì tình nghĩa, có nhưgnx người giúp đỡ ta mà không mong hồi đáp. Có bao giờ người khi nhắm mắt xuôi tay có thể hoàn trả trọng vẹn ân nghĩa mà cuộc đời ban tặng? Những món nợ ân nghĩa ấy là thứ khiến cuộc đời đáng sống và đáng cho đi. Nên, đến lượt mình, chúng ta cũng cần tha thứ cho những kẻ có lỗi với mình. Vì đó là cách thể hiện lòng biết ơn với những người chúng ta không thể trả ơn, và đó cũng là con đường giải thoát tha nhân khỏi gánh nợ nần tội tỗi.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin lỗi Chúa và xin Người giúp con mạnh sức để xin lỗi anh em cũng như tha thứ cho họ. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…