Thứ Bảy Tuần XI Thường Niên: Tiền và lòng tham

Thái Hà (22.06.2024) – Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được”. (Mt 6,24-34)

“Tham lam không phải là một vấn đề tài chính, mà là một thứ bệnh tật trong trái tim” (Andy Stanley).

Sống trong một xã hội và nền văn hóa đề cao việc hưởng thụ, tiền trở nên thiết yếu. Vì thế mà nhiều người coi tiền là mục đích cuộc đời. Một thái độ như thế không đem đến cho con người hạnh phúc đích thực. Điều này ai cũng biết, nhưng không mấy người giữ vững tỉnh táo trước ma lực đồng tiền.

Tiền của mà Tien Mừng hôm nay nhắc đến là hiện thân của dục vọng bất kham trong lòng người. Ai làm tôi tớ Thiên Chúa thì tìm kiếm và khao khát Chúa, ai làm nô bộc Tiền Của thì quỳ gối trước cái tôi dục vọng và lòng tham của chính mình. Tiền của thì vô tri, còn lòng tam thì mù quáng.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con biết đặt Ngài trên hết mọi sự, trên chính bản thân con. Nhờ vậy, hạnh phúc đời con được đảm bảo trong Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…