Thứ Năm Lễ Nhớ Thánh Cyrillô Alexandria: Thi hành thánh ý Chúa

Thái Hà (27.06.2024) – Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: “Lạy Chúa! Lạy Chúa!” là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ những ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi. (Mt 7,21-29)

Nhiều người khi vào đan viện dễ có thắc mắc: Vì lý do nào mà các đan sĩ lại sống đời sống cô tịch, xa rời thế giới bên ngoài như vậy? Thưa rằng, đó là các đan sĩ đang chọn phương thế tốt nhất để lắng nghe và thực hành Lời Chúa.

Qua đoạn Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã cho chúng ta thấy việc lắng nghe và thi hành thánh ý Chúa là việc cần thiết để đạt được vinh quang Thiên Quốc. Chỉ những ai biết xây dựng cuộc đời mình trên sự hiệp thông với Thiên Chúa mới là kẻ khôn ngoan.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho con một trái tim chân thành để luôn trung thành thi hành Ý Cháu trong suốt cuộc đời và tận hiến thân mình phục vụ tha nhân. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…