BÀI GIẢNG & SUY NIỆM

Thứ Ba Tuần VI Thường Niên: Men xấu

Thái Hà (13.02.2024) – Đức Giêsu răn bảo các môn đệ: “Anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pharisêu và men Hêrôđê!” (Mt 8,14-21) Trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh Máccô thuật lại sự việc các môn đệ bàn tán với nhau về chuyện các ông quên đem …

Xem thêm

Thứ Hai Mồng Ba Tết – Thánh Hóa Công Ăn Việc Làm: Trung tín

Thái Hà (12.01.2024) – Khi ấy, Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: “Người kia sắp đi xa, gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông đưa cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tùy …

Xem thêm

Chúa Nhật Lễ Kính Nhớ Tổ Tiên Và Ông Bà Cha Mẹ: Thờ kính cha mẹ

Thái Hà (11.02.2024) – Khi ấy có mấy người Pharisêu và mấy kinh sư từ Giêrusalem đến gặp gỡ Đức Giêsu và nói rằng: “Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa?” Người trả lời: “Còn các ông, tại sao các …

Xem thêm

Thứ Bảy Mồng Một Tết Tân Sửu – Cầu Bình An cho Năm Mới: Yêu thương

Thái Hà (10.02.2024) – Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? (Mt 6,25-34) Giáo huấn yêu thương của Đức Giêsu có giá trị vượt thời gian. Và đó là mời …

Xem thêm

Thứ Sáu Tuần V Thường Niên: Câm điếc thiêng liêng

Thái Hà (09.02.2024) – Dân chúng hết sức kinh ngạc, và nói: “Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả: ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được. (Mc 7,31-37) Thánh Âu Tinh viết: “Con yêu Chúa quá muộn! Này Chúa vẫn ở trong con mà …

Xem thêm

Thứ Năm Lễ Thánh Giêrônimô Êmilanô: Đức tin mãnh liệt

Thái Hà (08.02.2024) – Khi ấy, Đức Giêsu đi đến địa hạt Tia, một người đàn bà có đứa con gái nhỏ bị quỷ ám, vừa nghe nói đến Người, liền vào sấp mình dưới chân Người, xin Người trừ quỷ cho con gái bà. (Mc 7,24-30) Trong bài Tin Mừng …

Xem thêm

Thứ Tư Tuần V Thường Niên: Tâm trong sáng

Thái Hà (07.02.2024) – Đức Giêsu nói: “Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế”. (Mc 7,14-23) Cổ nhân thường nói: …

Xem thêm

Thứ Ba Sau Chúa Nhật V – Thánh Phaolô Miki và Các Bạn Tử Đạo: Thói quen

Thái Hà (06.02.2024) – Đức Giêsu nói với các người Pharisêu và kinh sư: “Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm”. (Mc 7,1-13) Ở Ấn Độ, người ta có thói quen ăn cơm bằng tay, thay vì dùng muỗng nĩa. Họ …

Xem thêm

Thứ Hai Lễ Nhớ Thánh Agatha: Danh tiếng của Chúa

Thái Hà (05.02.2024) – Người đi tới đâu, vào làng mạc, thành thị, hay thôn xóm nào, người ta cũng đặt kẻ ốm đau ở ngoài đường ngoài chợ, và xin Người cho họ ít là được chạm đến tua áo choàng của Người; và bất cứ ai chạm đến thì …

Xem thêm

Chúa Nhật V Thường Niên: Cầu nguyện

Thái Hà (04.02.2024) – Vừa ra khỏi hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giê-su đi đến nhà hai ông Si-môn và An-rê. Có ông Gia-cô-bê và ông Gio-an cùng đi theo. Lúc đó, bà mẹ vợ ông Si-môn đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức họ nói cho Người biết tình …

Xem thêm