Chúa Nhật XIII Thường Niên: Đừng sợ! Chỉ cần tin thôi

Thái Hà (30.06.2024) – Đức Giê-su xuống thuyền, lại trở sang bờ bên kia. Một đám rất đông tụ lại quanh Người. Lúc đó, Người đang ở trên bờ Biển Hồ. Có một ông trưởng hội đường tên là Gia-ia đi tới. Vừa thấy Đức Giê-su, ông ta sụp xuống dưới chân Người, và khẩn khoản nài xin: “Con bé nhà tôi gần chết rồi. Xin Ngài đến đặt tay lên cháu, để nó được cứu thoát và được sống.” Người liền ra đi với ông. Một đám rất đông đi theo và chen lấn Người.

Có một bà kia bị băng huyết đã mười hai năm, bao phen khổ sở vì chạy thầy chạy thuốc đã nhiều đến tán gia bại sản, mà vẫn tiền mất tật mang, lại còn thêm nặng là khác. Được nghe đồn về Đức Giê-su, bà lách qua đám đông, tiến đến phía sau Người, và sờ vào áo của Người. Vì bà tự nhủ: “Tôi mà sờ được vào áo Người thôi, là sẽ được cứu.” Tức khắc, máu cầm lại, và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh. Ngay lúc đó, Đức Giê-su thấy có một năng lực tự nơi mình phát ra, Người liền quay lại giữa đám đông mà hỏi: “Ai đã sờ vào áo tôi? ” Các môn đệ thưa: “Thầy coi, đám đông chen lấn Thầy như thế mà Thầy còn hỏi: Ai đã sờ vào tôi? ” Đức Giê-su ngó quanh để nhìn người phụ nữ đã làm điều đó. Bà này sợ phát run lên, vì biết cái gì đã xảy đến cho mình. Bà đến phủ phục trước mặt Người, và nói hết sự thật với Người. Người nói với bà ta: “Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh.”

Đức Giê-su còn đang nói, thì có mấy người từ nhà ông trưởng hội đường đến bảo: “Con gái ông chết rồi, làm phiền Thầy chi nữa? ” Nhưng Đức Giê-su nghe được câu nói đó, liền bảo ông trưởng hội đường: “Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi.” Rồi Người không cho ai đi theo mình, trừ ông Phê-rô, ông Gia-cô-bê và em ông này là ông Gio-an. Các ngài đến nhà ông trưởng hội đường. Đức Giê-su thấy người ta khóc lóc, kêu la ầm ĩ. Người bước vào nhà và bảo họ: “Sao lại náo động và khóc lóc như vậy? Đứa bé có chết đâu, nó ngủ đấy! ” Họ chế nhạo Người. Nhưng Người bắt họ ra ngoài hết, rồi dẫn cha mẹ đứa trẻ và những kẻ cùng đi với Người, vào nơi nó đang nằm. Người cầm lấy tay nó và nói: “Ta-li-tha kum”, nghĩa là: “Này bé, Thầy truyền cho con: trỗi dậy đi! ” Lập tức con bé đứng dậy và đi lại được, vì nó đã mười hai tuổi. Và lập tức, người ta kinh ngạc sững sờ. Đức Giê-su nghiêm cấm họ không được để một ai biết việc ấy, và bảo họ cho con bé ăn. (Mc 5,21-43)

Đau khổ và sự dữ luôn tồn tại và xảy đến cho con người như một lẽ tất yếu trong cuộc sống này. Tin Mừng không chỉ cho chúng ta cách thức để tránh hết đau khổ và sự dữ, nhưgn Tin Mừng chỉ cho chúng ta biết phải làm gì khi đối diện với chúng, như lời Đức Giêsu đã trấn an ông trưởng hội đường: “Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi!”. Hình ảnh của ông trưởng hội đường Giaia cho chúng ta thấy một bài học về lòng tín thác vào Thiên Chúa.

Trước tình cảnh đứa con gái yêu quý chủa mình đang cận kề cái chết, và dù đang rơi vào đau khổ, lo lắng và sợ hãi nhưng tình thương của một người cha đã thôi thúc ông chạy đến và sụp lạy dưới chân Đức Giêsu để mong GNài cứu chữa. Trong giây phút suy sụp và ngụp lặn trong thất vọng, ông chỉ còn biết tin cậy nơi Đức Giêsu vì ông tin chỉ cần Ngài đặt tay là đứa bé sẽ được cứu. Đối diện với bệnh tật, đau khổ và sự chết, ai mà chẳng có lúc quá sợ hãi đến nỗi đức tin bị lung lay. Nhưng chúng chỉ có thể đe dọa và làm lòng tin của chúng ta yếu đi, chứk hông thể tiêu diệt được lòng tin. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…