Thứ Sáu Lễ Nhớ Thánh Irenê: Ơn chữa lành

Thái Hà (28.06.2024) – Có một người mắc bệnh phong tiến lại, bái lạy Người và nói: “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạnh”. Người giơ tay đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh sạch đi”. Lập tức, anh được sạnh bệnh phong. (Mt 8,1-4)

Bệnh tật là một trong những nỗi sợ hãi của con người. Khi không may mắc phải một căn bệnh hiểm ngèo, người ta thường sẵn sàng đánh đổi mọi thứ khi họ có thể tìm cách chữa trị cho khỏi. Trong đoạn Tin mỪng, sự khác biệt căn bản giữa người bị bệnh phong và nhiều người khác là anh đã mạnh dạn tìm đến và đặt trọn niềm tin nơi Đức Giêsu. Nhờ đó, anh đã được chữa lành.

Trong cuộc sống, có nhiều thứ khác đáng sợ hơn bệnh phong rất nhiều: thói kiêu ngạo, hà tiện, mê ăn uống, dâm ô, ghen ghét, hận thù, lười biếng,… Tất cả nhưgnx thứ này có thể thống trị, làm hoen ố và hủy hoại tâm hồn con người. Noi gương người mắc bệnh phong, khi đã phát hiện ra những thứ “bệnh” nguy hiểm ấy, chúng ta hãy mạnh dạn chạy đến với Chúa Giêsu, trình bày với Người và tín thác vào quyền năng chữa lành của Người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin thương xót và chữa lành cho chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…