Thứ Tư Tư Lễ Nhớ Thánh Rômualđô: Cách bố thí đúng

Thái Hà (19.06.2024) – Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Khi bố thí, anh đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo”. (Mt 6,1-6.16-18)

“Từ thiện chân chính thì mong cầu lợi ích cho tha nhân mà không cần đền đáp” (Emanuel Swedenborg).

Mấy ai lúc đầu làm từ thiện mà không vì bác ái và thành tâm? Nhưng giữ kín việc thiện mình làm trong lòng không phải là chuyện đơn giản. Khi bố thí, chúng ta vui mừng, và tự nhiên chúng ta muốn nhiều người chung chia niềm vui đó. Chỉ là luôn tồn tại một ranh giới mong manh giữa việc chia sẻ niềm vui và tâm tư đánh bóng tên tuổi nhờ vào hai chữ “từ thiện”.

Một người thật tình bố thí thì luôn làm vì tha nhân. Tâm nguyện ấy cao cả, không bởi lời ca ngợi của bất kỳ ai, cũng không vì cảm giác thỏa mãn hay tự hào mà nó đem lại. Tâm nguyện ấy cao cả vì nó hướng lòng người đó đến tha nhân, đến Thiên Chúa. Cũng vì thế, mà chính Thiên Chúa sẽ trả công cho họ.

Cầu nguyện:  Xin Chúa ban cho con biết chân thành đối đãi với tha nhân, nhất là những người cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…